Wydrukowano 2018-01-23 21:12:03

Wysłany przez finanse_forum4 2008-02-27 15:08:59
Re: Podatek od nieruchomości
 
Sprzedałem mieszkanie z księgą wieczestą. Płaciłem od niego podatek od nieruchomość.

Teraz je sprzedałem i jak mam poinformować Urząd Miasta o tym?

Na wstępie przepraszam za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi.
Zgodnie z przepisami Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatnik jest zobowiązany w ciągu 14 dni od daty dokonania zmian mających wpływ na wysokość naliczonego podatku - w Pana przypadku jest to sprzedaż - zawiadomić właściwy organ podatkowy o tym fakcie. W tym celu proszę dostarczyć kserokopię aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości na adres tutejszego Urzędu, ul.Słowackiego 22, Poznań, pokój 152. Po otrzymaniu od Pana ww. dokumentu organ podatkowy dokona korekty wymierzonego podatku.