Wydrukowano 2018-01-20 19:42:29

Wysłany przez finanse_forum4 2008-02-27 15:23:46
Re: Podatek od nieruchomości
 
Proszę o informację:
- Czy podatek od nieruchomości płaci się raz w roku wg. stawki?
- Czy jeżeli do mojego mieszkania przynależy ogródek, który jest moja własnościa to czy również muszę odprowadzić za niego podatek a jeśli tak to według jakiej stawki?
- Jakie muszę doatrczyc do Urzędu dokumenty jeśli nabyłem mieszkanie w 2006 r. w październiku i jeszcze nie załatwiłem spraw podatkowych?

Zgodnie z przepisami Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatnik jest zobowiązany w ciągu 14 dni zgłosić do organu podatkowego fakt nabycia nieruchomości celem opodatkowania na właściwym formularzu wraz z kserokopia aktu własności. Formularz dostępny jest na stronie www.poznan.pl/bip (Sprawy wg wydziałów->Wydział Finansowy->podatek od nieruchomości). Po otrzymaniu dokumentów tut. organ dokona naliczenia podatku, który wymierzany jest corocznie wg stawek uchwalonych przez Radę Miasta Poznania, płatny w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopad lub w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia mieszkania wraz z udziałem w gruncie określonym w akcie notarialnym.