Wydrukowano 2018-01-22 19:21:33

Wysłany przez Artur Kokotkiewicz 2008-06-30 10:54:10
Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 r
W związku z toczącą się dyskusją na temat Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi, zapraszamy do niej i Państwa, prosząc o opinię.
Więcej informacji na stronie http://www.poznan.pl/pozytek_publiczny