Wydrukowano 2018-01-22 19:33:56

Wysłany przez Artur Kokotkiewicz 2008-11-04 08:03:49
Rada Programowa Poznań - Europejska Stolica Kultury 2016
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury do zgłaszania kandydatów do Rady Programowej Poznań - Europejska Stolica Kultury 2016.
Spośród zgłoszonych kandydatów Miejska Rada Pożytku Publicznego wybierze 3 przedstawicieli do Rady Programowej Poznań - Europejska Stolica Kultury 2016.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie www.poznan.pl/pozytek_publiczny