Wydrukowano 2018-01-22 19:22:16

Wysłany przez finanse_forum 2009-02-16 08:17:24
Re: Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości nie obowiązuje dla osób, które posiadają spóldzielcze prawo do lokalu, dopiero po wykupie mieszkania ze spódzielni powstaje obowiązek podatkowy. Jeśli nabyla Pani nieruchomość, od której należy oplacać podatek od nieruchomości,bardzo proszę dostarczyć kserokopię aktu notarialnego nabycia nieruchomości i wypelnić odpowiedni druk, w celu gloszenia nieruchomości do opodatkowania.
----------------------------------------
z poważaniem
Aneta Walczak