Wydrukowano 2018-01-20 20:00:51

Wysłany przez Artur Kokotkiewicz 2009-04-21 09:01:54
Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi - roczny czy wieloletni?
Szanowni Państwo!
Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zwraca się do Państwa z prośbą o opinię dotyczącą programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi. Czy państwa zdaniem program współpracy powinien być uchwalany co roku, czy może lepszym rozwiązaniem byłby program długofalowy, uchwalany na parę lat