Wydrukowano 2018-01-20 17:50:22

Wysłany przez Małgorzata Felczak 2009-05-25 15:15:22
Wartości w Strategii Rozwoju Poznania
Po raz kolejny Miasto przystąpiło do budowy strategii rozwoju. Obecnie obowiązują dwa dokumenty strategiczne: Program Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania z 1994 r. , określający misję i strategiczne cele rozwoju, oraz Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-2010 .
Program Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania z 1994 r. opiera się na czterech podstawowych wartościach:
- współdziałaniu, oznaczającym zapewnienie członkom społeczności miejskiej wpływu na kształt strategii rozwoju miasta poprzez uwzględnienie szeregu opinii, postulatów i wniosków na temat przyszłości miasta, wyrażonych podczas debat publicznych oraz stworzenie możliwości do aktywnego włączenia się w proces realizacji Programu;
- wyborze działań, dokonywanym po to, aby spośród wielości różnorodnych zadań, problemów, potrzeb, wybrać te, które są najważniejsze, stanowią wyzwanie, są realne i możliwe do zrealizowania; wyborze, pozwalającym przy zawsze ograniczonych zasobach finansowych skutecznie działać i zapewniać Miastu dalsze możliwości rozwojowe;
- podtrzymywaniu inicjatyw lokalnych, traktowanych jako cenne dobro oferowane przez mieszkańców miasta; wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, pielęgnowanie tradycji zaangażowania społecznego i solidnej pracy oraz motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pozwalają oczekiwać wsparcia zamierzeń rozwojowych Poznania przez jego mieszkańców;
- regionalnej perspektywie, która w dobie Europy regionów stanowi dla Poznania ? jako stolicy Wielkopolski ? szansę uzyskania znaczącej pozycji w skali europejskiej, a polega na wzmacnianiu jakości i zakresu funkcji regionalnych świadczonych w mieście.

Tak byliśmy postrzegani na początku XX w.
?Wielkopolanin celuje tym, czego brak Kongresówce, a jeszcze bardziej Galicji: erudycją współczesności, toteż on najbardziej w całej Polsce zaznajamia się ze stanem spraw publicznych i najbardziej jest zajęty czynnym (a nie gadającym tylko) udziałem w nich. A praca ich jest konkretna. Trzymają się zasady: nie mogąc robić, co byś chciał, rób, co możesz ? i mają zawsze ręce pełne roboty, podczas gdy gdzie indziej pełno .... patriotyzmu bez zajęcia. Moim zdaniem, Wielkopolska działa nadzwyczaj wiele dla politycznej przyszłości Polski ? i to w sposób rozumniejszy, postępowy, na wskroś nowoczesny.? Feliks K. Koneczny ?Świat Słowiański? nr 3 z 1913 r.

Tak jesteśmy postrzegani dzisiaj:
?... Poznańska dokładność, skrupulatność i perfekcjonizm są gwarancją przeprowadzenia wszystkich spraw do końca, aż do obranego celu?. TS, nr 6 z 2009 r.

Jak dzisiaj, my poznaniacy, Wielkopolanie, postrzegamy siebie? Czy Poznań nadal zasługuje na miano nowoczesnego miasta, a Wielkopolska ? nowoczesnego regionu? Jakie mamy dążenia? Jak wyobrażamy sobie Poznań za dwie dekady? Czy będziemy miastem otwartym, tętniącym życiem, wielokulturowym tak, jak wiele miast europejskich, czy też zasobnym, dobrze zarządzanym miastem średniej wielkości tak, jak wiele miast szwajcarskie i niemieckich? Które wartości powinny stać się naszym drogowskazem w podróży do przyszłości, w którą wspólnie się udajemy? Zapraszam do dyskusji .........