Wydrukowano 2018-01-20 17:59:24

Wysłany przez strategia1 2009-06-08 20:08:42
Re: Wartości w Strategii Rozwoju Poznania
Dziękuję za włączenie się do dyskusji. Tak to prawda, że poznańska przedsiębiorczość ma długie tradycje i wywodzi się z XIX w. etosu pracy organicznej. Przypomnijmy takie nazwiska jak: Dezydery Chłapowski, Karol Marcinkowski, Hipolit Cegielski, Augustyn Szamarzewski, Piotr Wawrzyniak, Maksymilian Jackowski. Współcześnie idea aktywności społecznej ma szersze odniesienie i obejmuje m.in. również stowarzyszenia przedsiębiorców. Natomiast, mam jednak wątpliwości co do stwierdzenia "Potrzeba nam coraz lepszego organizowania życia gospodarczego Poznania...". Moim zdaniem trudno jest, a wręcz nierozważnie byłoby organizować życie gospodarcze miasta. Współpraca, ułatwianie, informowanie, promowanie, wydają się być właściwszymi określeniami działań, które władze miasta podejmują aby wspierać przedsiębiorczość i aktywność gospodarczą poznaniaków. Zachęcam do odwiedzin wortalu Firma i zapoznanie się z aktualnymi informacjami o szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach, dotacjach UE dla przedsiębiorców, atrakcyjnych projektach, jak np. "Internetowa giełda małego biznesu - Znajdź partnera dla swwojego biznesu", czy też Wielkopolska Platforma Innowacyjna oraz konkursach (Poznański Lider Przedsiębiorczości). Warto również odwiedzić stronę Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej, inicjatywy wspólnej władz samorządowych oraz samorządu gospodarczego - WIP-H. Misją Forum jest tworzenie pozytywnej atmosfery, służącej rozwojowi współpracy gospodarczej i samorządowej oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji poznańskiej. Ale być może są kolejne pomysły i inicjatywy, które warto byłoby wdrożyć. Chętnie się z nimi zapoznamy.