Wydrukowano 2018-01-20 17:49:24

Wysłany przez Małgorzata Felczak 2009-06-09 11:39:57
WIZJA POZNANIA '2030
Wizja, ?obraz fragmentu rzeczywistości utworzony przez twórczą wyobraźnię; wyobrażenie, obrazowe przedstawienie; opis czegoś? (Słownik Języka Polskiego PWN). Definicja słownikowa mówi o wizji przyszłości utworzonej przez twórczą wyobraźnię. Wizja przyszłości może być zwerbalizowana, ale pozostawać jedynie w formie ustnej deklaracji, motta przewodniego, tak jak w przypadku wizji Poznania autorstwa śp. Prezydenta Wojciecha Sz. Kaczmarka, któremu zamarzył się Poznań drugim Zurichem, miastem dostatnim, uporządkowanym, racjonalnie zarządzanym, o wysokim poziomie życia, i który swoją Prezydenturę podporządkował dążeniu do urzeczywistnienia tej wizji.
O akademickim mieście ludzi aktywnych i przedsiębiorczych, które ma aspiracje stać się metropolią europejską mówi Ryszard Grobelny, obecny Prezydent Poznania.
Wizja przyszłości może być przedstawiona w formie projektów urbanistyczno-architektonicznych, przestrzennych wizualizacji pojedynczych obiektów, wybranych fragmentów przestrzeni miejskiej, czy też całego miasta.
Wizja przyszłości miasta, wreszcie, może przyjąć formułę konsensusu społecznego, podjętego w formie uchwały Rady Miasta Poznania, tak jak w przypadku wizji Poznania jako europejskiego, nowoczesnego, przyjaznego człowiekowi miasta możliwości, zapisanej w Programie Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania z 1994 r.
Przystępując do prac nad Strategią Rozwoju Miasta Poznania?2030 przeanalizowaliśmy szereg przykładów miast zagranicznych i polskich dużych miast. Wskazują one na różnorodne ujęcia wyobrażeń przyszłości tych miast, a także na różną odległość czasową, na jaką ta wyobraźnia jest uruchamiana. Przyjmują formułę od obszernych, wielowątkowych opisów, jak np. w przypadku Cambridge: ?..konkurencyjne i dostępne miasto, które: ma na uwadze ograniczenia środowiska i dostosowuje się do wyzwań niesionych przez zmiany klimatyczne; jest miastem sukcesu, łączy wysoki poziom dobrobytu z różnorodnością opieki socjalnej, zdrowotnej oraz bezpieczeństwa wspólnoty; jest atrakcyjne z wysoką jakością środowiska naturalnego i antropogenicznego; jest zwarte, z kwitnącym historycznym centrum i układem atrakcyjnych terenów zieleni; zmierza do bycia światowym liderem w szkolnictwie wyższym i gospodarce opartej na wiedzy, funkcjonuje jako serce subregionu, zapewniając obsługę oraz realizację potrzeb rekreacyjnych samego miasta oraz otaczającego obszaru?, do oszczędnych w stylistyce haseł marketingowych, jak w przypadku Bilbao: ?Miasto globalne?, Tartu, fińskiego miasta ?aktywnych, kreatywnych i szczęśliwych ludzi?, czy też wspomnianego Zürichu: ?Stale przystosowana metropolia?. Spróbujmy zatem uruchomić naszą wyobraźnię i odpowiedzieć sobie na pytanie ? Jak wyobrażamy sobie Poznań w roku 2030? Jakim chcemy by Poznań stał się miastem? Europejską, nowoczesną, ruchliwą i pulsującą życiem metropolią, czy raczej miastem średniej wielkości, ale w którym, w związku z tym, żyje się komfortowo w wysublimowanej architektonicznie przestrzeni, wśród zieleni, bez komunikacyjnych korków i pogoni za uciekającym czasem. Zapraszamy do podzielenia się z nami cząstką własnej twórczej wyobraźni.
Jest rok 2030. Mieszkam w Poznaniu ......