Wydrukowano 2018-01-23 21:01:23

Wysłany przez BC 2009-06-09 12:12:08
Re: Wartości w Strategii Rozwoju Poznania
Informowanie i promocja miasta to oczywiste, ale myślę że główny nacisk powinno położyć się na realne działania zmierzające do przyciągnięcia inwestorów (zachęty podatkowe i inne w miarę możliwości zależne od władz samorządowych), zatrzymania młodych ludzi (absolwentów) w Poznaniu i przede wszystkim rozwiązanie kilku istotnych problemów komunikacyjnych w mieście.