Wydrukowano 2018-01-23 21:03:50

Wysłany przez strategia1 2009-06-10 19:33:19
Re: Wartości w Strategii Rozwoju Poznania
Dziękuję za opinię. Preferencje podatkowe już są w Poznaniu wprowadzane. Uchwałą z dnia 12 lutego 2008r. Rada Miasta Poznania przyjęła zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (wortal Firma/Dotacje i programy). Trzeba jednak pamiętać, że pomoc publiczna dla przedsiębiorców zobligowana jest regulacjami Komisji Europejskiej dotyczącymi zasad jej udzielania (Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis.
Kwestia zatrzymania absolwentów poznańskich szkół wyższych jest obecnie przedmiotem dyskusji zespołów pracujących nad Strategią Rozwoju Poznania"2030. W dyskusji jest mowa o ofercie mieszkaniowej, miejscach pracy, atrakcyjnym spędzaniu wolnego czasu. Pomysłów jest wiele, jednak chętnie wysłuchamy kolejnych, a także opinii, które z nich mogłyby być decydujące z punktu widzenia osoby, która wiąże swoje plany życiowe z Poznaniem.
Co do rozwiązań komunikacyjnych to szereg z nich jest planowanych do realizacji w najbliższych kilku latach. Zachęcam do zapoznania się z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Miasta Poznania na lata 2009-2013, który opublikowany jest na oficjalnej stronie miejskiej (BIP - Poznań/Biblioteka dokumentów/katalog dokumentów/WPI). Swoją drogą interesujące jest, które z rozwiązań komunikacyjnych uważane są za najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców. Czekamy na sugestie. Weźmiemy je pod uwagę przy konstrukcji kolejnych planów inwestycyjnych.