Wydrukowano 2018-01-23 20:59:41

Wysłany przez RudyKret 2009-06-18 00:57:57
Re: Wartości w Strategii Rozwoju Poznania
Ponadto Poznań posiada sieć tuneli pod miastem, które częściowo zostały wybudowane podczas okupacji niemieckiej np. pod Rondem Kaponiera znajdują się pomieszczenia o powierzchni 340 m?, które mogły by zostać wykorzystane do tego celu. Co więcej jeśli chce Pan przykładu to już podaje. Mianowicie miasto Bonn, które ma 300 tys. mieszkańców i posiada linię metra. Inne miasto to Brescia, które ma dokładnie 600 tys. mieszkańców. Catania 370 tys. mieszkańców, Antwerpia 800 tys., Helsinki 555 tys., Newcastle 300 tys., Oslo 500 tys., Essen 600 tys. a można by wyiemieniać tutaj bardzo długo.