Wydrukowano 2018-01-20 17:59:56

Wysłany przez Artur Kokotkiewicz 2010-01-26 15:20:53
konsultacje dot.nowelizacji uchwały o działalności pożytku publicznego....
Szanowni Państwo
Sejm RP 22 stycznia 2010 uchwalił ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/1727.htm
Po ostatecznym wejściu w życie ustawy, Rada Miasta Poznania zmieni niektóre uchwały dotyczące współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi.

Kluczową uchwałą dotyczącą ww. tematyki jest Karta Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi (uchwała w załączniku). Każdego zainteresowanego współtworzeniem tego dokumentu a także przekazaniem swoich propozycji, sugestii oraz uwag odnośnie zastosowania zapisów znowelizowanej ustawy we współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi proszę o wypowiedzenie się na forum.

Kartę Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami pozarządowymi znajdziecie Państwo tu http://www.poznan.pl/mim/public/ngo/pages.html?co=list&id=16057&ch=16094&instance=1017&lang=pl&lhs=ngo