Wydrukowano 2018-01-22 19:33:17

Wysłany przez Małgorzata Felczak 2010-02-16 15:04:22
Projekt Strategii Rozwoju Poznań 2030 jest już gotowy
Po wielomiesięcznej wytężonej pracy kilkudziesięciu zespołów, blisko 300. ekspertów, naukowców, reprezentantów różnych środowisk miejskich, opracowany został projekt Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030.
Wizję Poznania 2030 zawarto w jednym zdaniu: Poznań miastem metropolitalnym o silnej gospodarce i wysokiej jakości życia, opierającym swój rozwój na wiedzy. Propozycja wizji Poznania mieści się w obszarach kojarzących się z działaniami promocyjnymi miasta, czyli: Pracą, Odpoczynkiem, Zamieszkaniem (gdzie wyraźnie zaznaczone pierwsze litery składają się na element promocji miasta ?POZ?), uzupełnionych o funkcję zewnętrzną ? metropolitalność.
Mając na uwadze dynamikę współczesnych procesów rozwojowych, niezbędne jest przyspieszenie realizacji celów, które pozwolą sprostać wyzwaniom konkurencyjnego rozwoju miast europejskich w najbliższych kilku, kilkunastu latach.
Osiągnięcie tych celów jest realne dzięki silnym atutom, jakie Poznań posiada. Spośród wielu warto szczególnie wymienić, takie jak: akademickość, gospodarkę opartą na przedsiębiorczości mieszkańców, metropolitalność, otwartość Poznania na świat, historię miasta, przestrzeń historycznego i nowego miasta wokół rzeki Warty i Jeziora Maltańskiego, kapitał społeczny. Władze samorządowe nie są jedynym czynnikiem sprawczym rozwoju miasta. Sukces strategii zależy od włączenia się w jej realizację wielu instytucji, organizacji, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń społecznych.
Cele, jakie wyznacza Strategia rozwoju miasta Poznania do roku 2030, wytyczone zostały dziś, ale służyć mają osiągnięciu silnej pozycji Poznania wśród miast polskich i europejskich za dwadzieścia lat. Od nas zależy, na ile wizję Poznania w 2030 roku urzeczywistnimy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem Strategii, zamieszczonym na stronie internetowej www.poznan.pl/strategia .
Zapraszamy do dyskusji na temat projektu Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 . Będziemy wdzięczni za zaangażowanie się w dyskusję na temat projektu.