Wydrukowano 2018-01-23 21:01:11

Wysłany przez RB 2010-02-17 15:20:02
Re: Projekt Strategii Rozwoju Poznań 2030 jest już gotowy
Witam,

Cieszę się, że nasze miasto doczekało się spójnej strategii.
Uważam, że cały sukces strategii zależy teraz od konsekwencji we wprowadzaniu dokumentu w życie i monitorowania postępu jego wprowadzania. Uważam , że powinna powstać specjalna instytucja , której celem byłby monitoring wprowadzania założeń strategicznych. Instytucja ta powinna być całkowicie niezależna od władz miasta.
Bardzo ważnym aspektem jest także spójność strategii miejskiej ze strategią dla Aglomeracji. Poznań powinien promować się jako aglomeracja, nie jako miasto. Oczywiście wymaga to wielu działań i chęci ze strony gmin okalających, pragnę tylko zwrócić uwagę, że miasto ma pewne środki perswazji na gminy i w razie konieczności powinno ich użyć. Niedopuszczalna jest sytuacja w której gminy żerują na mieście, wysysając z niego najzamożniejszych obywateli, korzystają z infrastruktury komunikacyjnej, czy szkolnej nic w zamian miastu nie dając. Niestety wśród 5 ośrodków w Polsce które aspirują do bycia nr 2 to Poznań przez ostatnie lata ma najsłabszą pozycję w stosunku do gmin ościennych. Jest to wynik zaniedbań i braku kontroli procesów gospodarczych oraz braku współpracy między gminami.
Strategia nie może stać się półkownikiem (woluminem stojącym na półce), którego jedynym celem jest pochwalenie się mieszkańcom przez najbliższymi wyborami.
Najważniejszym celem w moim przekonaniu jest zwiększenie usieciowienia miasta, które niestety jest wśród miast piątki najsłabsze w Polsce. Zajmujemy wysoką pozycję w rankingach tylko i wyłącznie dzięki wysokiemu PKB. Należy zbudować silną markę miasta. W moim przekonaniu Poznań powinien się promować jako miasto otwarte!! Niestety cały czas w kraju mamy przypiętą łatkę miasta zamkniętego i hermetycznego. Ostatnia reklamówka w wykonaniu Audiofeels daje mi nadzieję na zmiany w tym zakresie.
Niezwykle ważne jest zwiększenie liczby REGULARNYCH połączeń lotniczych. Duża liczba czarterów oddaje niestety fakt o którym wcześniej wspomniałem (duże PKB, małe usieciowienie). Koniecznie musimy być członkiem europejskich sieci Metropolitalnych (nie tylko Eurociteis) - Brak poznania w Metrexie woła o pomstę do nieba :(

to tak na gorąco
Liczę że władze miasta wezmą sobie do serca kilka moich uwag
pozdrawaim

RB