Wydrukowano 2018-01-22 19:34:09

Wysłany przez strategia 2010-02-26 14:44:30
Re: Ile tych budżetów?
Witam,

nie ma mowy o uznawaniu dokumentu Strategii za "produkt", gdyż jest to konkretny plan kształtowania polityki rozwojowej Miasta Poznania, nie zaś element marketingowy.
Na prezentacji w źródłach finansowania napisane jest: "Budżet miasta Poznania*, budżet państwa, budżet województwa i powiatu**, budżety gmin aglomeracji***, środki unijne oraz środki prywatne", gdzie:
*Miasto Poznań - powiat grodzki, realizujący zarówno zadania z zakresu gminy, jak i powiatu,
**powiat (poznański) - powiat ziemski, niezwiązany terytorialnie i administracyjnie z Miastem Poznań,
***gminy aglomeracji - gminy wchodzące w skład aglomeracji poznańskiej.