Wydrukowano 2018-01-20 18:02:52

Wysłany przez strategia 2010-02-26 14:55:38
Re: Konsultacje społeczne - ile ich w końcu?
Konsultacje społeczne Strategii mają miejsce w trakcie tworzenia dokumentu oraz po przedstawieniu projektu.
Na stronie internetowej Miasta Poznania od czerwca 2009 r. pojawiają się bieżące informacje o założeniach i poszczególnych elementach nowej strategii, co do których można się ustosunkowywać. Informacje na temat Strategii publikowane są także w mediach. Od dłuższego czasu funkcjonuje także Forum Strategii, gdzie można wyrażać własne opinie. Ponadto mają miejsce także spotkania konsultacyjne z przedstawicielami społeczności lokalnych. Obecnie wszyscy zainteresowani mogą wyrazić swoje zdanie na temat prezentowanego projektu i wnieść głos do dyskusji na temat przyszłości Poznania. Do momentu aż Strategia nie zostanie uchwalona, jej zakres oraz poszczególne zapisy mogą ulec zmianie.