Wydrukowano 2018-01-20 17:35:35

Wysłany przez finanse_forum 2010-12-15 11:16:07
Re: Podatek od nieruchomości
 
Od kilku lat mieszkam w budynku dostosowanym do całorocznego
zamieszkania (co,woda,en.elektr.gaz.tel.całość ocieplona zgodnie ze sztuką bud.) .Jestem w nim zameldowany na pobyt stały.W akcie not.zakupu figuruje jako domek letniskowy.Nie mam możliwości
przekwalifikowania budynku na dom mieszkalny bo wysokość głów-
nego pomieszczenia jest mniejsza od wymaganej 2.5m. Podatek od nieruchom. naliczany jest niestety jak od domku letniskowego tj.kilkakrotnie wyższy niż jak od zwykłego budynku mieszkalnego.Czy istnieje możliwość obniżenia podatku ? Nie posiadam żadnego innego lokalu, jestem emerytem a wys.opłacanego.pod. jest dla mnie dość uciążliwa.Rozumiem, że posiadając stałe lokum mieszkalne i dodatkowo domek letniskowy stanowiący pewnego rodzaju luksus należy płacić podwyższony podatek ale w moim przypadku nie można mówić o jakimkolwiek luksusie .Czy istnieje jakaś furtka do rozwiązania tego problemu?
Z poważaniem J.Strug


Podatek od nieruchomości jest naliczany zgodnie z Ewidencją gruntów i budynków. Z tego co Pan pisze Pana budynek nie jest sklasyfikowany jako budynek mieszkalny, więc powinien być opodatkowany stawką podatkową dla budynków pozostałych.

z poważaniem
Aneta Walczak
----------------------------------------
z poważaniem
Aneta Walczak