Wydrukowano 2018-01-20 17:38:12

Wysłany przez jerzystrug 2010-12-17 18:18:26
confused   Re: Podatek od nieruchomości
Szanowna Pani. Dziękuję za odpowiedź, ale odnoszę wrażenie, że
jest to troszkę nieuczciwe albo nie odrobiła Pani lekcji. Istnieje kilka
orzeczeń Sądu Administracyjnego w tej sprawie.Gdańsk -sygn. akt: ISA/Gd 703/08, Poznań- s.a:ISA/Po 756/08 oraz NSA s.a:II FSK 1726/06 z dnia 19.08.1998 r. NSA uznał, że kryterium decydującym o zaliczeniu budynku do poszczególnych kategorii budynków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
jest kryterium zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkanio-
wych właściciela i osób mu bliskich. W związku z tym -uzasadniał
NSA- budynek letniskowy będzie mieścił się w pojęciu budynku
mieszkalnego tylko wówczas, gdy będzie użytkowany faktycznie
przez właściciela (jego bliskich), służąc tym samym zaspokajaniu
podstawowych potrzeb mieszkalnych. Podstawa prawna:art.2 ust.1 pkt. 2, art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych tj. Dz.U. z 2006 r. nr 121 poz.844
z późniejszymi zmianami. Moim zdaniem, upór administracji w odmawianiu uznania niektórych budynków tzw."letniskowych" jako budynków mieszkalnych, pomimo przystosowania ich do użytkowania całorocznego doprowadzi jedynie do bezsensow-
nego blokowania sądów i narażania jednostek samorządowych
na niepotrzebne koszty!
Z poważaniem Jerzy Strug