Wydrukowano 2018-01-22 19:26:13

Wysłany przez piazon 2011-04-01 11:54:19
Re: POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015
Dziękujemy za zapoznanie się z przedstawionym projektym i udział wszystkich zainteresowanych w konsultacjach społecznych.
Józef Solecki
Kierownik Oddziału Integracji Osób Niepełnosprawnych