Wydrukowano 2018-01-22 19:31:06

Wysłany przez katarzyna 2007-08-22 13:49:13
Re: Podatek od nieruchomości
proszę o informację w nast.sprawie : od czerwca 2007 roku prowadzę działaność gospodarczą w części użyczonego lokalu (mieszkania w domu jednorodzinnym ) ; czy w związku z tym właściciel musi opłacać podatek od nieruchomości w innej wysokości