Wydrukowano 2018-01-22 19:32:07

Wysłany przez Wojciech Pelc 2013-01-03 14:01:41
Zespoły szkolno-przedszkolne
Utworzenie zespołów szkolno-przedszkolnych będzie zmianą administracyjną, która w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na poziom opieki oraz jakość oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli je tworzących.
W przeważających przypadkach, gdy z dwóch jednostek utworzony zostanie jeden zespół, to uczniowie i przedszkolacy nadal będą odbywać zajęcia w dotychczas zajmowanych budynkach.
Przygotowywane zmiany przyczynią się do wzmocnienia oferty edukacyjno-wychowawczej, poprzez wymianę dotychczasowej wiedzy i doświadczeń poszczególnych placówek. W zespołach szkolno-przedszkolnych łatwiej będzie zadbać o rozwój zdolnych uczniów oraz otoczyć lepszą pomocą tych, którzy mają różne problemy, łatwiej też będzie można zapewnić stałą opiekę psychologa czy pedagoga albo pielęgniarki. Ponadto jeden gospodarz - dyrektor zespołu, będzie mógł płynnie dysponować miejscami dla wszystkich dzieci i uczniów. Nauczyciele i obsługa będą mogli swobodnie uzupełniać etaty w obu placówkach, szczególnie w sytuacjach związanych z nieobecnościami spowodowanymi urlopami czy zwolnieniami lekarskimi.
Podejmowane działania mają spowodować polepszanie struktury organizacyjnej placówek, racjonalizację wydatkowania środków finansowych oraz poprawę wykorzystania obiektów oświatowych.
Proponowane zmiany:
1. Przedszkole Nr 190, Szkoła Podstawowa nr 34, os. Bolesława Śmiałego 107
2. Przedszkole Nr 23, Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Garbary 82
3. Przedszkole Nr 104, Szkoła Podstawowa nr 79, Gimnazjum nr 44, ul. Jesionowa 14
4. Przedszkole Nr 90, Zespół Szkół Nr 8, ul. Jarachowskiego 62
5. Przedszkole Nr 95, Zespół Szkół nr 2, ul. Hangarowa 14
6. Przedszkole Nr 115, Zespół Szkół nr 5, ul. Różana 1/3
7. Przedszkole Nr 121, Zespół Szkół nr 9, ul. Hezjoda 15
8. Przedszkole Nr 155, os. Winiary 2, Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 4,
os. Winiary 2, Przedszkole Nr 137, ul. Michałowska 1
9. Przedszkole Nr 161, os. Rusa 7, Szkoła Podstawowa nr 6, os. Rusa 56
10. Przedszkole Nr 51, ul. Głogowska 40, Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Berwińskiego 2/4
11. Przedszkole Nr 186, os. Stare Żegrze 55, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, os. Stare Żegrze 1
12. Przedszkole Nr 175, os. Zwycięstwa 124, Szkoła Podstawowa nr 65, os. Kosmonautów 111
13. Przedszkole Nr 16, ul. Sarmacka 105A, Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Sarmacka 105
14. Przedszkole Nr 85, ul. Krzesiny 13, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
ul. Tarnowska 27
15. Przedszkole Nr 181, os. Zwycięstwa 102, Zespół Szkół Nr 7, os. Zwycięstwa 101