Wydrukowano 2018-01-20 20:01:48

Wysłany przez magtomkaszuba@wp.pl 2013-01-07 14:16:39
Re: Zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych
 
Miasto Poznań, biorąc pod uwagę malejącą liczbę uczniów w szkołach gimnazjalnych, kontynuuje pracę nad zmianami w sieci szkół i placówek oświatowych, co pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystanie istniejącej bazy oświatowej.
W oparciu o liczne analizy dotyczące liczby uczniów, liczby funkcjonujących oddziałów, poziomu wykorzystania sal dydaktycznych, zainteresowania szkołą w środowisku lokalnym przygotowano projekty następujących uchwał:
- w sprawie wyrażenia woli likwidacji Gimnazjum nr 6 im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu, os. Przyjaźni 136;
- w sprawie wyrażenia woli likwidacji Gimnazjum nr 51 im. Jana Pawła II w Poznaniu,
ul. Klaudyny Potockiej 38.

Mając na uwadze dobro dzieci aktualnie uczęszczających do Gimnazjum nr 6 i Gimnazjum nr 51 przyjmuje się likwidację powyższych szkół w procesie stopniowego wygaszania. Wszyscy obecni uczniowie (uczniowie przyszłorocznych klas drugich i trzecich Gimnazjum nr 6 oraz Gimnazjum nr 51) mogą kontynuować naukę w szkołach macierzystych do czasu ich ukończenia.
Nieruchomości planowanych do likwidacji gimnazjów pozostają własnością Miasta Poznania, a budynki w pierwszej kolejności przeznacza się na cele oświatowe.


Liczba uczniów spada we wszystkich gimnazjach nie tylko we wskazanych powyżej.Spadek liczby uczniów w G51 spowodowany jest "obcięciem" przez Radę Miasta w ubiegłym roku rejonu szkoły i niżem demograficznym. Niektórzy radni już chyba zapomnięli,że parę lat temu zamykano żłobki i przedszkola,a teraz w tych placówkach liczy się każde wolne miejsce. Przecież Kluby Malucha właśnie tworzone są dla tych dzieci, które nie dostały się do żadnego publicznego przedszkola,a rodzice powracają do pracy. Działania Rady Miasta są jak zwykle krótkowzroczne. Już niedługo taka sytuacja może mieć miejsce w gimnazjach, które są teraz zamykane.
Gimnazjum Nr 51 to dobra szkoła, w której uczą się różne dziaciaki, nie tylko te najlepsze, ale również takie które potrzebują indywidualnego podejścia nauczyciela.
Jestem przeciw likwidacji Gimnazjum Nr 51.