Wydrukowano 2018-01-20 19:40:17

Wysłany przez lukaszew@molgen.mpg.de 2013-01-07 15:50:28
Re: Zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych
jestem przeciwko likwidacji G-51