Wydrukowano 2018-01-22 19:30:58

Wysłany przez alekko 2013-01-09 15:33:44
Re: Zespoły szkolno-przedszkolne
Utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Sarmackiej, w skład którego wejdzie Przedszkole Nr 16 i Szkoła Podstawowa Nr 48 jest zmianą wyłącznie administracyjną.
Przedszkole nadal funkcjonować będzie w tym samym budynku, zmieni się jedynie nazwa placówki na ?Przedszkole Nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr...?.
W przypadku, gdy szkoła i przedszkole tworzące zespół funkcjonować będą w dotychczasowych, oddzielnych budynkach kuchnia przedszkolna pozostaje na dotychczasowych warunkach.
Dla Państwa i Państwa dzieci nic się nie zmieni, z wyjątkiem nazwy.
Konsultacje na temat utworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych są prowadzone od listopada ? odbywają się spotkania z dyrektorami placówek, poinformowano o projektach rady osiedli i związki zawodowe.