Wydrukowano 2018-01-23 21:02:08

Wysłany przez lubus@gazeta.pl 2013-01-14 08:40:49
Re: Zespoły szkolno-przedszkolne
Witam,
jestem przedstawicielem rodziców, których dotyczy połączenie Przedszkola Nr 190 i Szkoły Podstawowej nr 34( os. Bolesława Śmiałego 107). Rodzice są bardzo zaniepokojeni tą zmianą.

Zapewnia Pani, iż ?W przypadku, gdy szkoła i przedszkole tworzące zespół funkcjonować będą w dotychczasowych, oddzielnych budynkach kuchnia przedszkolna pozostaje na dotychczasowych warunkach.? Jednak my otrzymaliśmy informację, iż po połączeniu tych placówek kuchnia NIE BĘDZIE funkcjonowała na obecnych warunkach. Personel kuchni zostanie zwolniony, a kuchnia oddana po przeprowadzonym przetargu jakieś firmie.

Proszę o informację czy przedszkole i szkoła dostanie zapewnienie na piśmie lub w postaci uchwały, iż kuchnia funkcjonować będzie na obecnych warunkach?

pozdrawiam
Małgorzata