Wydrukowano 2018-01-22 19:27:02

Wysłany przez alekko 2013-01-14 13:18:16
Re: Połączenie Przedszkola nr 181 i Zespołu Szkół nr 7
Pozwolą Państwo, że odpowiedź będzie jedna, na zbliżone pytania.
W projekcie Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty przedstawionym przez Ministerstwa Edukacji Narodowej w art. 6 projektu, oddziały przedszkolne działające w szkołach podstawowych w dniu wejścia w życie ustawy z mocy prawa staną się, z dniem 1 września 2014 roku przedszkolami. Z tym samym dniem, powstałe w ten sposób przedszkola z mocy prawa zostaną połączone w zespoły ze szkołami podstawowymi, w których działały dotychczas oddziały przedszkolne.
W projekcie proponuje się uelastycznienie przepisów dotyczących warunków tworzenia zespołów szkół i przedszkoli, przez umożliwienie połączenia w zespół szkoły podstawowej z jednym lub kilkoma przedszkolami mającymi siedzibę w obwodzie szkoły, a także dopuszczenie możliwości tworzenia zespołu, w skład którego wchodziłyby jedynie przedszkola z obwodu jednej szkoły.
Posiłki serwowane dzieciom przedszkolnym są i będą przygotowywane na miejscu, a nie przywożone, czego najbardziej się obawiacie. Nadal będą zachowywane diety dla dzieci alergicznych, a jadłospisy będą tak jak do tej pory uwzględniały potrzeby przedszkolaków.
Dzieci przedszkolne, przebywające w przedszkolu cały dzień, otrzymają takie same posiłki, niezależnie od tego , czy oddziały przedszkola będą znajdować się w budynku szkoły czy przedszkola. Tak jak w wielu przedszkolach zaplecze sanitarne w szkole przewiduje się na więcej niż jeden oddział. Oddziały przedszkolne w szkole będą wydzielone z całego budynku, dlatego z sanitariatów będą korzystały tylko dzieci przedszkolne. Poza tym, do każdego oddziału przypisana będzie 1 woźna (pomoc nauczyciela), która będzie odprowadzała dzieci np. do toalety.
Jeszcze raz informujemy, iż niezależnie od tego, czy oddział będzie funkcjonował w budynku szkoły czy przedszkola, nadal będzie częścią składową PRZEDSZKOLA, z takimi samymi zajęciami, kadrą, posiłkami.
Szkolne sale i sanitariaty przygotowywane dla dzieci przedszkolnych będą dostosowane do ich potrzeb, także tych związanych ze wyposażeniem w np. meble.
W budynku Zespołu Szkół Nr 7 mogą zostać uruchomione 3 oddziały przedszkolne dla 75 dzieci. Przedszkole Nr 175 prowadzi w chwili obecnej 4 oddziały, dlatego nie ma możliwości przeniesienia go ?w całości? do zespołu na Zwycięstwa. Poza tym do Przedszkola Nr 175 na 86 uczęszczających dzieci tylko 34 mieszka na osiedlu Zwycięstwa. Tym dzieciom, a właściwie rodzicom tych dzieci proponuje się przejście wraz z nauczycielkami do Przedszkola Nr 181, które po utworzeniu zespołu szkolno-przedszkolnego będzie liczyło 8 oddziałów.
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, niezależnie którego i gdzie zlokalizowanego wybierają szkołę podstawową, w której dziecko będzie kontynuowało naukę, a tzw. ?zerówki? od 2014 roku przestaną, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, istnieć.