Wydrukowano 2018-01-23 21:10:02

Wysłany przez Lech Stabrowski 2013-04-26 10:28:22
Monitoring wizyjny w przestrzeni publicznej (aspekty prawne, organizacyjne i techniczne)
Na potrzeby obsługi korespondencji dotyczącej organizacji konferencji WZKiB uruchomił konto pocztowe o adresie: konferencja.cctv.poznan2013@um.poznan.pl
Prosimy kierować wszelkie zapytania na powyższy adres.