Wydrukowano 2018-01-22 19:14:54

Wysłany przez Roman Gołębiewski 2013-10-04 11:29:14
Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Poznania
Zapraszamy poznaniaków do wyrażenia opinii na temat projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem. Swoje uwagi i wnioski można przekazać poprzez platformę konsultacyjną, gdzie na pytania i uwagi mieszkańców odpowiadać będą przedstawiciele wykonawcy programu. Konsultacje potrwają od 4 października do 25 października br.

Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami), w 2007 roku po raz pierwszy dokonano oceny stanu akustycznego środowiska, poprzez opracowanie mapy akustycznej miasta Poznania. Na jej podstawie opracowano "Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem", który zgodnie z art. 119 ust. 2 ww. ustawy został przyjęty uchwałą nr XLIII/521/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 14 października 2008 roku. W związku z tym, że mapy akustyczne sporządza się co 5 lat, w roku 2012 opracowano kolejną mapę akustyczną miasta Poznania, a na jej podstawie stworzono projekt kolejnego programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania.

Pełny tekst programu znajduje się na stronie:
http://www.poznan.pl/mim/main/projekt-programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-miasta-poznania,p,15574,25904.html