Wydrukowano 2018-01-23 21:11:59

Wysłany przez Jan Kosmecki 2013-11-13 15:58:18
Konsultacje społeczne projektu Planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Aglomeracji Poznańskiej do wzięcia udziału w I etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanego dalej "planem transportowym".
Prezentowany dokument jest efektem przeprowadzonych badań i pomiarów, prezentowanych już na stronach www.plantap.pl) oraz pierwszych spotkań konsultacyjnych, przeprowadzonych w czerwcu br. roku, realizowanych jako elementy projektu pn. Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej.

Celem konsultacji jest przedstawienie przyjętych założeń Planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej, zebranych w prezentowanym projekcie tego dokumentu oraz zebranie opinii i uwag do ww. dokumentu.

Konsultacje przewidziano w terminie od 13 listopada br. do 3 grudnia br.

Wszystkie uwagi, wnioski i opinie można zgłaszać poprzez:
- droga elektroniczną, korzystając z forum
- wypełnienie załączonego poniżej formularza, przesyłając na adres mailowy: konsultacje@um.poznan.pl
- pisemne wystąpienia wysłane w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Poznania, Biuro Prezydenta, Oddział Dialogu Społecznego, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań


Po zakończeniu tego etapu konsultacji społecznych i rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, planujemy przeprowadzenie II etapu konsultacji (prawdopodobnie na początku roku 2014), które posłużą do opracowania ostatecznej wersji Planu Transportowego.
----------------------------------------
Załącznik STRONA 1 PROJEKTU.pdf (659769 bytes) ((Liczba pobrań): 1579)

----------------------------------------
Załącznik Prognoza Oddziaływania na Środowisko - Plan transportowy.pdf (1328577 bytes) ((Liczba pobrań): 2216)

----------------------------------------
Załącznik Projekt Planu transportowego 13-11-2013.pdf (2320546 bytes) ((Liczba pobrań): 1650)