Wydrukowano 2018-01-20 17:48:26

Wysłany przez finanse_forum4 2007-10-08 14:20:33
Re: Podatek od nieruchomości
Przede wszystkim przepraszam za zwłoke w odpowiedzi.

Niestety podane przez Panią informacje nie wystarczają do udzielenia odpowiedzi, czy na właścicielu nieruchomości ciążyć będzie wyższy podatek. Niezbędne jest określenie, co oznacza stwierdzenie, że działalność prowadzona jest "w części lokalu". Czy lokal jest jednocześnie wykorzystywany na cele inne niż związane z działalnością gospodarczą? Dla określenia wysokości stawki należy też określić, jaki to jest rodzaj dzialalności gospodarczej (inna stawka np. jest przewidziana dla działalności w zakresie udzielania świadczen zdrowotnych).