Wydrukowano 2018-01-22 19:33:28

Wysłany przez Hanna Janowicz 2017-01-24 14:08:26
Poznańska oświata po reformie.
Nowa reforma systemu polskiej oświaty podpisana została 9 stycznia 2017 r. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę i jest już faktem. Niesie ona ważne zmiany w systemie szkolnictwa, a najważniejsze z nich to:

•przekształcenie 6-letnich szkół podstawowych w szkoły 8-letnie,
•wygaszanie gimnazjów – już od roku szkolnego 2017/2018,
•przekształcenie od 2019 r. 3-letnich liceów ogólnokształcących w licea 4-letnie,
•przekształcenie od 2019 r. 4-letnich techników w technika 5-letnie

Dyskusja na temat zmian w oświacie trwa już od dłuższego czasu, a odpowiedzi na Państwa pytania
i uwagi w tej kwestii można znaleźć miedzy innymi na następującej stronie, administrowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: reformaedukacji.men.gov.pl.
Zapewniamy rodziców i dzieci, uczące się w gimnazjach poznańskich, iż edukację gimnazjalną zakończą one w tych samych budynkach, w których ją zaczęły.
Nowe przepisy oznaczają konieczność zmian w sieci i obwodach szkół podstawowych, toteż decyzją Prezydenta Miasta Poznania powołano w listopadzie zespół roboczy ds. wdrożenia zmiany w poznańskiej oświacie. W wyniku jego prac przedstawiono propozycje restrukturyzacji sieci szkół w Poznaniu, które są dostępne w załączniku.
Zapraszamy Państwa do wyrażania swoich opinii na ten temat. Czekamy także na uwagi dotyczące już zaprojektowanych zmian oraz na pytania.
----------------------------------------
Załącznik szkoły- zmiana po reformie.xls (131584 bytes) ((Liczba pobrań): 1919) (Lista szkół - zmiana po reformie)