Wydrukowano 2018-01-22 19:31:30

Wysłany przez s.dominikowska@onet.pl 2017-01-25 23:13:43
Re: Poznańska oświata po reformie.
Chciałabym się dowiedzieć, jak będzie wyglądała rekrutacja do szkół podstawowych powstałych na bazie dotychczasowych samodzielnych gimnazjów - np. Gimnazjum nr 12. Mam następujące pytania:
1. Czy w przyszłym roku szkolnym 2017/18 w takiej szkole będą funkcjonowały 2 i 3 klasa gimnazjum oraz 1 klasa szkoły podstawowej?
2. Czy będzie to szkoła rejonowa na bazie nowych obwodów szkolnych?
3. Czy do tej szkoły będą przenoszone dzieci z klas 2-7 z innych szkół? Jeśli tak to na jakiej zasadzie - przenoszone całe klasy czy pojedyncze dzieci? Obowiązkowo czy dobrowolnie?
4. Skoro w tej szkole mają być prowadzone klasy dwujęzyczne to w jaki sposób będzie prowadzony nabór do takich klas? Czy dzieci będą miały przeprowadzany test kompetencji językowych? W jakim wieku? Jeśli nie przed pierwszą klasą, to czy oznacza to, że po teście kompetencji językowych klasy będą tworzone na nowo?
5. Od której klasy będą prowadzone lekcje w języku obcym?
6. Czy 1 września b.r. szkoła będzie przystosowana do przyjęcia dzieci 6-7 letnich - będzie wyposażona w stołówkę, plac zabaw, meble przystosowane dla małych dzieci?

Uprzejmie proszę o odpowiedź.