Wydrukowano 2018-01-22 19:24:28

Wysłany przez s.dominikowska@onet.pl 2017-01-25 23:36:19
Re: Poznańska oświata po reformie.
Proszę o informację odnośnie wpływu reformy edukacji na funkcjonowanie liceów ogólnokształcących.
Proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. W jaki sposób licea będą się przygotowywać na większą liczbę uczniów począwszy od roku szkolnego 2019/20, związaną zarówno z kumulacją roczników w 2019 r. (dzieci urodzone w latach 2003, 2004, 2005) oraz przejściem na tryb czteroletni? Czy od najbliższej rekrutacji 2017/18 będzie zmniejszana (w stosunku do rekrutacji 2016/17) liczba dostępnych miejsc w liceach ogólnokształcących?
2. Ile miejsc w liceach ogólnokształcących będzie dostępnych w rekrutacji 2019/20? Ile miejsc było dostępnych w rekrutacji 2016/17?
3. Jak będzie wyglądał podział dostępnych miejsc w liceach ogólnokształcących dla absolwentów gimnazjów i ósmych klas szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/20? Czy miejsca te będą podzielone po połowie w każdej szkole dla obu typów absolwentów?
4. Czy w roku szkolnym 2019/20 w każdym liceum będzie dostępny pełen zakres profili obecnie funkcjonujących dla obu typów absolwentów? Czy będzie uruchomiona podwójna liczba klas w stosunku do obecnie dostępnych?
5. Czy od roku szkolnego 2019/20 w liceach będzie dwuzmianowy system nauki?
6. Czy planowane jest otwarcie nowych liceów np. na bazie likwidowanych gimnazjów?

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na te ważne dla mnie - i zapewne dla wielu innych rodziców - pytania.