Wydrukowano 2018-01-22 19:28:43

Wysłany przez jawmacki@gmail.com 2017-01-26 10:45:48
Re: Poznańska oświata po reformie.
Szanowni Państwo,
mam pytania dotyczące reformy, a dokładnie związanej z nią rekrutacji do szkół podstawowych
1. Kiedy będą znane ( i wprowadzone na stronę Geopoz) nowe obwody dla szkół
2. Kiedy Miasto ogłosi ZASADY i terminy rekrutacji do szkół podstawowych
2. Czego będzie dotyczyć ( bo temat reformy jest dość pojemny) dzisiejsze spotkanie
Zespołu do spraw Wdrażania Reformy Oświaty w Poznaniu ( czy można prosić o umieszczenie na stronie choć ramowego planu spotkania)
Z poważaniem
----------------------------------------
jm