Wydrukowano 2018-01-22 19:29:12

Wysłany przez iad_janowicz 2017-01-26 13:36:35
Re: Poznańska oświata po reformie.
Przygotowując projekt nowej sieci szkół podstawowych oraz propozycje przekształceń obecnych gimnazjów brano pod uwagę demografię (liczba dzieci w obwodach szkół), infrstrukturę budynków oświatowych oraz pozostałe zadania edukacyjne, które realizuje Miasto.
Biorac powyższe pod uwagę uznano, że Gimnajzum nr 12 powinno zostać przekształcone w szkołę podstawową, ponieważ poblisjka SP 34 już teraz jest znaczaco wypełniona. Stąd propozycja przekszytłcenia w szkołę podstawową.
Obecnie w szkołach ponadgimnazjlach mamy wiele miejsc niewykorzystanych, tak więc tworzenie nowego liceum ogólnoksztłacącego nie ma uzasadnienia.
Odmnośnie "przenoszenia" klas z SP 34:takie uprawnienia nowa ustawa daje organom prowadzacym, ale ewentualne rozmowy będą prowadzone w późniejszym terminie i z pewnością rodzice zostaną wcześniej poinformowani o takiej możliwości.
Obecne VI klasy sportowe automatycznie staną się klasami sportowymi w nastepnym roku szkolnym, o ile nie zaistnieją inne przesłanki np. zmniejszenie sie liczby uczniów.