Wydrukowano 2018-01-23 21:07:10

Wysłany przez iad_janowicz 2017-01-26 21:12:06
Re: Poznańska oświata po reformie.
Wprowadzona zmiana w ustawie daje możliwość różnych rozwiązań dla dotychczasowych gimnazjów, jednym z nich jest włączenie gimnazjum do funkcjonującej szkoły podstawowej.
W przypadku zespołów szkół takie rozwiązanie wydaje się najbardziej oczywiste. Rozwiązanie takie oznacza, że od nowego roku szkolnego oddziały dotychczasowego gimnazjum zostaną włączone do szkoły podstawowej, ale jednocześnie w tej szkole pojawią się klasy siódme. Tak więc struktura nowej szkoły podstawowej będzie obejmować od 1 września 2017 r. klasy1-7 SP oraz klasy 2-3 gimnazjum.
Od 1 września 2019 r. zakończy się cykl edukacyjny w gimnazjum i szkoła pozostanie 8-klasową szkołą podstawowa.