Wydrukowano 2018-01-20 19:53:26

Wysłany przez iad_janowicz 2017-01-27 07:54:57
Re: Poznańska oświata po reformie.
Uczniowie obecnych gimnazjów, bez względu na to, jaka będzie przyszłość ich szkoły: włączenie do innego typu szkoły czy przekształcenie, mają zagwarantowane ukończenie gimnazjum w tym samym budynku.
Uczniowie klas alternatywnych (dwujęzycznych, sportowych, mistrzostwa sportowego, terapeutycznych, integracyjnych, przyspasabiających do pracy) mają zagwarantowane ukończenie edukacji w tych typach oddziałów, do których zostali przyjęci