Wydrukowano 2018-01-23 21:13:00

Wysłany przez iad_janowicz 2017-01-31 21:26:26
Re: Poznańska oświata po reformie.
Planowane są w poszczególnych szkołach spotkania z rodzicami w drugiej połowie lutego- po feriach zimowych,
Nowe obwody powinny być zatwierdzone przez Radę Miasta do końca lutego br.
W budżecie Miasta Poznania na rok 2017 są przeznaczone środki na doposażenie przekształcanych szkół, w tym na potrzebne pracownie, zakup mebli, wyposażenie klas, przygotowanie placu zabaw.