Wydrukowano 2018-01-23 21:11:00

Wysłany przez iad_janowicz 2017-01-31 21:34:20
Re: Poznańska oświata po reformie.
Jednym z podstawowych założeń przy planowaniu wprowadzania zmian w poznańskiej oświacie w związku z reformą systemu oświaty była gwarancja dokończenia przez uczniów edukacji w tych budynkach, do których obecnie uczęszczają.