Wydrukowano 2018-01-20 19:58:57

Wysłany przez iad_janowicz 2017-01-31 21:40:23
Re: Poznańska oświata po reformie.
Tegoroczna rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej odbędzie się w późniejszym terminie niż to było w latach ubiegłych. Ustawa nakłada obowiązek przekazania terminów oraz zasad rekrutacji do 15 kwietnia 2017 r.
Obecnie trwają prace nad szczegółowym harmonogramem oraz kryteriami rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych.
Przyjęty harmonogram oraz zasady rekrutacji będą dostępne na stronach Urzędu Miasta, w szkołach oraz na stronie NABÓR.