Wydrukowano 2018-01-20 17:40:17

Wysłany przez finanse_forum 2007-10-16 07:41:10
Re: Podatek od nieruchomości
 
Poszukuję potwierdzenia opłat podatku od nieruchomości wnoszonych przez moją babkę w latach 1950-1979. Czy w Urzędzie Miejskim jest archiwum, w którym przechowuje się takie dokumenty i czy można otrzymać oficjalny odpis takiego dokumentu?

Pozdrawiam
Maciej Kaczmarek


Przede wszystkim przepraszam za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi.
Niestety, zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej Dz. U Nr 112, poz. 1319 ze zmianami, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 lipca 2006r., organy podatkowe miały obowiązek przechowywania akt podatkowo-wymiarowych przez okres 5 lat, od dnia 01 sierpnia 2006r. okres ten został przedłużony do lat 10. Z uwagi na fakt, iż po tym okresie akta podlegają brakowaniu nie jest możliwe udostępnienie Panu potrzebnych dokumentów.
----------------------------------------
z poważaniem
Aneta Walczak