Strona główna forum

Wydrukowano 2018-01-22 19:32:58
Postów: 19   Stron: 2   [ 1 2 | Następna strona ]
Wyświetl wszyskie posty z tego wątku na jednej stronie
Wysłany przez iad_janowicz 2017-01-24 14:08:26
Poznańska oświata po reformie.
Nowa reforma systemu polskiej oświaty podpisana została 9 stycznia 2017 r. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę i jest już faktem. Niesie ona ważne zmiany w systemie szkolnictwa, a najważniejsze z nich to:

•przekształcenie 6-letnich szkół podstawowych w szkoły 8-letnie,
•wygaszanie gimnazjów – już od roku szkolnego 2017/2018,
•przekształcenie od 2019 r. 3-letnich liceów ogólnokształcących w licea 4-letnie,
•przekształcenie od 2019 r. 4-letnich techników w technika 5-letnie

Dyskusja na temat zmian w oświacie trwa już od dłuższego czasu, a odpowiedzi na Państwa pytania
i uwagi w tej kwestii można znaleźć miedzy innymi na następującej stronie, administrowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: reformaedukacji.men.gov.pl.
Zapewniamy rodziców i dzieci, uczące się w gimnazjach poznańskich, iż edukację gimnazjalną zakończą one w tych samych budynkach, w których ją zaczęły.
Nowe przepisy oznaczają konieczność zmian w sieci i obwodach szkół podstawowych, toteż decyzją Prezydenta Miasta Poznania powołano w listopadzie zespół roboczy ds. wdrożenia zmiany w poznańskiej oświacie. W wyniku jego prac przedstawiono propozycje restrukturyzacji sieci szkół w Poznaniu, które są dostępne w załączniku.
Zapraszamy Państwa do wyrażania swoich opinii na ten temat. Czekamy także na uwagi dotyczące już zaprojektowanych zmian oraz na pytania.
----------------------------------------
Załącznik szkoły- zmiana po reformie.xls (131584 bytes) ((Liczba pobrań): 1919) (Lista szkół - zmiana po reformie)


Wysłany przez eszulczewska@wp.pl 2017-01-25 22:52:22
Re: Poznańska oświata po reformie.
Witam,

Mam pytania odnośnie Gimnazjum nr 12:
- czy nie mogłoby być ono przekształcone w liceum? Kadra, wyposażenie, dorobek - wiele za tym by przemawiało.
- jeśli zostanie jednak przekształcone w szkołę podstawową, co się stanie z obecnymi 6-klasistami z pobliskiej SP 34? Przejdą do nowego budynku (lepiej wyposażonego, dostosowanego do starszych dzieci) czy będą musiały zostać w swojej szkole?
- co z dofinansowaniem klas sportowych - czy będzie ono kontynuowane na następne 2 lata (7 i 8 klasa)?

Czy planowane są jakieś spotkania z rodzicami/Radami Rodziców?
----------------------------------------
Ewa

Wysłany przez s.dominikowska@onet.pl 2017-01-25 23:13:43
Re: Poznańska oświata po reformie.
Chciałabym się dowiedzieć, jak będzie wyglądała rekrutacja do szkół podstawowych powstałych na bazie dotychczasowych samodzielnych gimnazjów - np. Gimnazjum nr 12. Mam następujące pytania:
1. Czy w przyszłym roku szkolnym 2017/18 w takiej szkole będą funkcjonowały 2 i 3 klasa gimnazjum oraz 1 klasa szkoły podstawowej?
2. Czy będzie to szkoła rejonowa na bazie nowych obwodów szkolnych?
3. Czy do tej szkoły będą przenoszone dzieci z klas 2-7 z innych szkół? Jeśli tak to na jakiej zasadzie - przenoszone całe klasy czy pojedyncze dzieci? Obowiązkowo czy dobrowolnie?
4. Skoro w tej szkole mają być prowadzone klasy dwujęzyczne to w jaki sposób będzie prowadzony nabór do takich klas? Czy dzieci będą miały przeprowadzany test kompetencji językowych? W jakim wieku? Jeśli nie przed pierwszą klasą, to czy oznacza to, że po teście kompetencji językowych klasy będą tworzone na nowo?
5. Od której klasy będą prowadzone lekcje w języku obcym?
6. Czy 1 września b.r. szkoła będzie przystosowana do przyjęcia dzieci 6-7 letnich - będzie wyposażona w stołówkę, plac zabaw, meble przystosowane dla małych dzieci?

Uprzejmie proszę o odpowiedź.

Wysłany przez s.dominikowska@onet.pl 2017-01-25 23:36:19
Re: Poznańska oświata po reformie.
Proszę o informację odnośnie wpływu reformy edukacji na funkcjonowanie liceów ogólnokształcących.
Proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. W jaki sposób licea będą się przygotowywać na większą liczbę uczniów począwszy od roku szkolnego 2019/20, związaną zarówno z kumulacją roczników w 2019 r. (dzieci urodzone w latach 2003, 2004, 2005) oraz przejściem na tryb czteroletni? Czy od najbliższej rekrutacji 2017/18 będzie zmniejszana (w stosunku do rekrutacji 2016/17) liczba dostępnych miejsc w liceach ogólnokształcących?
2. Ile miejsc w liceach ogólnokształcących będzie dostępnych w rekrutacji 2019/20? Ile miejsc było dostępnych w rekrutacji 2016/17?
3. Jak będzie wyglądał podział dostępnych miejsc w liceach ogólnokształcących dla absolwentów gimnazjów i ósmych klas szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/20? Czy miejsca te będą podzielone po połowie w każdej szkole dla obu typów absolwentów?
4. Czy w roku szkolnym 2019/20 w każdym liceum będzie dostępny pełen zakres profili obecnie funkcjonujących dla obu typów absolwentów? Czy będzie uruchomiona podwójna liczba klas w stosunku do obecnie dostępnych?
5. Czy od roku szkolnego 2019/20 w liceach będzie dwuzmianowy system nauki?
6. Czy planowane jest otwarcie nowych liceów np. na bazie likwidowanych gimnazjów?

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na te ważne dla mnie - i zapewne dla wielu innych rodziców - pytania.

Wysłany przez jawmacki@gmail.com 2017-01-26 10:45:48
Re: Poznańska oświata po reformie.
Szanowni Państwo,
mam pytania dotyczące reformy, a dokładnie związanej z nią rekrutacji do szkół podstawowych
1. Kiedy będą znane ( i wprowadzone na stronę Geopoz) nowe obwody dla szkół
2. Kiedy Miasto ogłosi ZASADY i terminy rekrutacji do szkół podstawowych
2. Czego będzie dotyczyć ( bo temat reformy jest dość pojemny) dzisiejsze spotkanie
Zespołu do spraw Wdrażania Reformy Oświaty w Poznaniu ( czy można prosić o umieszczenie na stronie choć ramowego planu spotkania)
Z poważaniem
----------------------------------------
jm

Wysłany przez jawmacki@gmail.com 2017-01-26 10:48:02
Re: Poznańska oświata po reformie.
Szanowni Państwo,
mam pytania dotyczące reformy, a dokładnie związanej z nią rekrutacji do szkół podstawowych
1. Kiedy będą znane ( i wprowadzone na stronę Geopoz) nowe obwody dla szkół
2. Kiedy Miasto ogłosi ZASADY i terminy rekrutacji do szkół podstawowych
2. Czego będzie dotyczyć ( bo temat reformy jest dość pojemny) dzisiejsze spotkanie
Zespołu do spraw Wdrażania Reformy Oświaty w Poznaniu ( czy można prosić o umieszczenie na stronie choć ramowego planu spotkania)
Z poważaniem
----------------------------------------
jm

Wysłany przez magnolia1973@gazeta.pl 2017-01-26 11:34:03
Re: Poznańska oświata po reformie.
 

Zapewniamy rodziców i dzieci, uczące się w gimnazjach poznańskich, iż edukację gimnazjalną zakończą one w tych samych budynkach, w których ją zaczęły.


OK. A czy na takich samych warunkach? Mam na myśli to, że jeśli moje dziecko jest w klasie dwujęzycznej to nadal będzie mieć zapewnioną edukację dwujęzyczną do końca planowanego ukończenia gimnazjum?
----------------------------------------
MW

Wysłany przez iad_janowicz 2017-01-26 13:36:35
Re: Poznańska oświata po reformie.
Przygotowując projekt nowej sieci szkół podstawowych oraz propozycje przekształceń obecnych gimnazjów brano pod uwagę demografię (liczba dzieci w obwodach szkół), infrstrukturę budynków oświatowych oraz pozostałe zadania edukacyjne, które realizuje Miasto.
Biorac powyższe pod uwagę uznano, że Gimnajzum nr 12 powinno zostać przekształcone w szkołę podstawową, ponieważ poblisjka SP 34 już teraz jest znaczaco wypełniona. Stąd propozycja przekszytłcenia w szkołę podstawową.
Obecnie w szkołach ponadgimnazjlach mamy wiele miejsc niewykorzystanych, tak więc tworzenie nowego liceum ogólnoksztłacącego nie ma uzasadnienia.
Odmnośnie "przenoszenia" klas z SP 34:takie uprawnienia nowa ustawa daje organom prowadzacym, ale ewentualne rozmowy będą prowadzone w późniejszym terminie i z pewnością rodzice zostaną wcześniej poinformowani o takiej możliwości.
Obecne VI klasy sportowe automatycznie staną się klasami sportowymi w nastepnym roku szkolnym, o ile nie zaistnieją inne przesłanki np. zmniejszenie sie liczby uczniów.

Wysłany przez Przemek_zagozda@o2.pl 2017-01-26 14:06:32
Re: Poznańska oświata po reformie.
Dziwi mnie niepokoj z wiazany z przywroceniem pierwotnego ksztaltu polskich szkol podstawowych. Prawidlowy rozwoj dziecka gwarantuje szkola 8letnia, program nauczania jest plynny, a przede wszystkim w trudnych chwilach okresu dojrzewania dziecka nie jest ono narazone na dodatkowy stres zmiany srodowiska. Gimnazja przyniosly wiele szkod, i cieszy mnie powrot do NORMALNOSCI......

Wysłany przez s.dominikowska@onet.pl 2017-01-26 14:52:55
Re: Poznańska oświata po reformie.
Czy po reformie oświaty zmienią się zasady i kwoty subwencji oświatowych dla szkół niepublicznych? Jeśli tak to jakie to będą zmiany?

Wysłany przez Stowarzyszenieplacwolnosci@op.pl 2017-01-26 17:41:02
Re: Poznańska oświata po reformie.
Dzień dobry,
Mam kilka pytań :
- Jak inni: czy możemy liczyć na spotkania informacyjne?
- Kiedy zostaną zaproponowane obwody szkół podstawowych i jak będą konsultowane?
- Czy Urząd Miasta gwarantuje wsparcie finansowe, by doposażyć pracownie chemiczne, fizycne, biologiczne i inne elementy potrzebnych pomocy naukowych?
Maria

Wysłany przez Stowarzyszenieplacwolnosci@op.pl 2017-01-26 17:41:03
Re: Poznańska oświata po reformie.
Dzień dobry,
Mam kilka pytań :
- Jak inni: czy możemy liczyć na spotkania informacyjne?
- Kiedy zostaną zaproponowane obwody szkół podstawowych i jak będą konsultowane?
- Czy Urząd Miasta gwarantuje wsparcie finansowe, by doposażyć pracownie chemiczne, fizycne, biologiczne i inne elementy potrzebnych pomocy naukowych?
Maria

Wysłany przez iad_janowicz 2017-01-26 21:12:06
Re: Poznańska oświata po reformie.
Wprowadzona zmiana w ustawie daje możliwość różnych rozwiązań dla dotychczasowych gimnazjów, jednym z nich jest włączenie gimnazjum do funkcjonującej szkoły podstawowej.
W przypadku zespołów szkół takie rozwiązanie wydaje się najbardziej oczywiste. Rozwiązanie takie oznacza, że od nowego roku szkolnego oddziały dotychczasowego gimnazjum zostaną włączone do szkoły podstawowej, ale jednocześnie w tej szkole pojawią się klasy siódme. Tak więc struktura nowej szkoły podstawowej będzie obejmować od 1 września 2017 r. klasy1-7 SP oraz klasy 2-3 gimnazjum.
Od 1 września 2019 r. zakończy się cykl edukacyjny w gimnazjum i szkoła pozostanie 8-klasową szkołą podstawowa.

Wysłany przez iad_janowicz 2017-01-27 07:54:57
Re: Poznańska oświata po reformie.
Uczniowie obecnych gimnazjów, bez względu na to, jaka będzie przyszłość ich szkoły: włączenie do innego typu szkoły czy przekształcenie, mają zagwarantowane ukończenie gimnazjum w tym samym budynku.
Uczniowie klas alternatywnych (dwujęzycznych, sportowych, mistrzostwa sportowego, terapeutycznych, integracyjnych, przyspasabiających do pracy) mają zagwarantowane ukończenie edukacji w tych typach oddziałów, do których zostali przyjęci

Wysłany przez januszj@gmx.at 2017-01-29 11:35:02
Re: Poznańska oświata po reformie.
Dzień dobry,
proszę o informacje jakie są plany wobec dzieci z klas V i VI Szkoły Podstawowej nr 38 im. Brandstaettera, czy dokończą edukacje w tym samym budynku?
Dziękuje i pozdrawiam,

Postów: 19   Stron: 2   [ 1 2 | Następna strona ]