Strona główna forum

Wydrukowano 2018-01-23 21:10:38 Wyświetl wszyskie posty z tego wątku na jednej stronie
Wysłany przez a.kokotkiewicz 2009-01-30 07:51:25
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Szanowni Państwo

W związku z zapisami art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92), który wprowadza możliwość zlecania fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwracamy się z prośbą o wyrażenie swoich opinii dotyczących możliwości współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem Miasta Poznania.
Prognozowane na rok 2009 środki PFRON przekazywane gminom według algorytmu, nie pozwolą na zrealizowanie wszystkich zadań określonych w rozporządzeniu MPiPS w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ( DZ.U. z 2008 r. nr 29, poz. 172).
W związku z tym, prosimy o zaznaczenie trzech najważniejszych zadań, które według Państwa, powinny być zlecane organizacjom pozarządowym do realizacji. Ankietę prosimy odesłać na adres: artur_kokotkiewicz@um.poznan.pl
----------------------------------------
Załącznik PFRON - zadania do zlecania.doc (31744 bytes) ((Liczba pobrań): 765) (ankieta)