Strona główna forum

Wydrukowano 2018-01-23 21:05:32
Postów: 30   Stron: 2   [ 1 2 | Następna strona ]
Wyświetl wszyskie posty z tego wątku na jednej stronie
Wysłany przez strategia1 2009-05-25 15:15:22
Wartości w Strategii Rozwoju Poznania
Po raz kolejny Miasto przystąpiło do budowy strategii rozwoju. Obecnie obowiązują dwa dokumenty strategiczne: Program Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania z 1994 r. , określający misję i strategiczne cele rozwoju, oraz Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-2010 .
Program Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania z 1994 r. opiera się na czterech podstawowych wartościach:
- współdziałaniu, oznaczającym zapewnienie członkom społeczności miejskiej wpływu na kształt strategii rozwoju miasta poprzez uwzględnienie szeregu opinii, postulatów i wniosków na temat przyszłości miasta, wyrażonych podczas debat publicznych oraz stworzenie możliwości do aktywnego włączenia się w proces realizacji Programu;
- wyborze działań, dokonywanym po to, aby spośród wielości różnorodnych zadań, problemów, potrzeb, wybrać te, które są najważniejsze, stanowią wyzwanie, są realne i możliwe do zrealizowania; wyborze, pozwalającym przy zawsze ograniczonych zasobach finansowych skutecznie działać i zapewniać Miastu dalsze możliwości rozwojowe;
- podtrzymywaniu inicjatyw lokalnych, traktowanych jako cenne dobro oferowane przez mieszkańców miasta; wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, pielęgnowanie tradycji zaangażowania społecznego i solidnej pracy oraz motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pozwalają oczekiwać wsparcia zamierzeń rozwojowych Poznania przez jego mieszkańców;
- regionalnej perspektywie, która w dobie Europy regionów stanowi dla Poznania ? jako stolicy Wielkopolski ? szansę uzyskania znaczącej pozycji w skali europejskiej, a polega na wzmacnianiu jakości i zakresu funkcji regionalnych świadczonych w mieście.

Tak byliśmy postrzegani na początku XX w.
?Wielkopolanin celuje tym, czego brak Kongresówce, a jeszcze bardziej Galicji: erudycją współczesności, toteż on najbardziej w całej Polsce zaznajamia się ze stanem spraw publicznych i najbardziej jest zajęty czynnym (a nie gadającym tylko) udziałem w nich. A praca ich jest konkretna. Trzymają się zasady: nie mogąc robić, co byś chciał, rób, co możesz ? i mają zawsze ręce pełne roboty, podczas gdy gdzie indziej pełno .... patriotyzmu bez zajęcia. Moim zdaniem, Wielkopolska działa nadzwyczaj wiele dla politycznej przyszłości Polski ? i to w sposób rozumniejszy, postępowy, na wskroś nowoczesny.? Feliks K. Koneczny ?Świat Słowiański? nr 3 z 1913 r.

Tak jesteśmy postrzegani dzisiaj:
?... Poznańska dokładność, skrupulatność i perfekcjonizm są gwarancją przeprowadzenia wszystkich spraw do końca, aż do obranego celu?. TS, nr 6 z 2009 r.

Jak dzisiaj, my poznaniacy, Wielkopolanie, postrzegamy siebie? Czy Poznań nadal zasługuje na miano nowoczesnego miasta, a Wielkopolska ? nowoczesnego regionu? Jakie mamy dążenia? Jak wyobrażamy sobie Poznań za dwie dekady? Czy będziemy miastem otwartym, tętniącym życiem, wielokulturowym tak, jak wiele miast europejskich, czy też zasobnym, dobrze zarządzanym miastem średniej wielkości tak, jak wiele miast szwajcarskie i niemieckich? Które wartości powinny stać się naszym drogowskazem w podróży do przyszłości, w którą wspólnie się udajemy? Zapraszam do dyskusji .........

Wysłany przez poziomka 2009-06-05 10:18:32
Re: Wartości w Strategii Rozwoju Poznania
Jesteśmy różnie postrzegani. Cenią w nas punktualność i pracowitość, wyśmiewają oszczędność - nawet mówią, że to skąpstwo. Może i tak jest ale jesteśmy przedsiębiorczy i nawet z mało zasobnym portfelem potrafimy dążyć do wyznaczonego celu. Potrzeba nam jedynie coraz lepszego organizowaniu życia gospodarczego Poznania i na tym powinny skupiać się władze miasta.

Wysłany przez strategia1 2009-06-08 20:08:42
Re: Wartości w Strategii Rozwoju Poznania
Dziękuję za włączenie się do dyskusji. Tak to prawda, że poznańska przedsiębiorczość ma długie tradycje i wywodzi się z XIX w. etosu pracy organicznej. Przypomnijmy takie nazwiska jak: Dezydery Chłapowski, Karol Marcinkowski, Hipolit Cegielski, Augustyn Szamarzewski, Piotr Wawrzyniak, Maksymilian Jackowski. Współcześnie idea aktywności społecznej ma szersze odniesienie i obejmuje m.in. również stowarzyszenia przedsiębiorców. Natomiast, mam jednak wątpliwości co do stwierdzenia "Potrzeba nam coraz lepszego organizowania życia gospodarczego Poznania...". Moim zdaniem trudno jest, a wręcz nierozważnie byłoby organizować życie gospodarcze miasta. Współpraca, ułatwianie, informowanie, promowanie, wydają się być właściwszymi określeniami działań, które władze miasta podejmują aby wspierać przedsiębiorczość i aktywność gospodarczą poznaniaków. Zachęcam do odwiedzin wortalu Firma i zapoznanie się z aktualnymi informacjami o szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach, dotacjach UE dla przedsiębiorców, atrakcyjnych projektach, jak np. "Internetowa giełda małego biznesu - Znajdź partnera dla swwojego biznesu", czy też Wielkopolska Platforma Innowacyjna oraz konkursach (Poznański Lider Przedsiębiorczości). Warto również odwiedzić stronę Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej, inicjatywy wspólnej władz samorządowych oraz samorządu gospodarczego - WIP-H. Misją Forum jest tworzenie pozytywnej atmosfery, służącej rozwojowi współpracy gospodarczej i samorządowej oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji poznańskiej. Ale być może są kolejne pomysły i inicjatywy, które warto byłoby wdrożyć. Chętnie się z nimi zapoznamy.

Wysłany przez BC 2009-06-09 12:12:08
Re: Wartości w Strategii Rozwoju Poznania
Informowanie i promocja miasta to oczywiste, ale myślę że główny nacisk powinno położyć się na realne działania zmierzające do przyciągnięcia inwestorów (zachęty podatkowe i inne w miarę możliwości zależne od władz samorządowych), zatrzymania młodych ludzi (absolwentów) w Poznaniu i przede wszystkim rozwiązanie kilku istotnych problemów komunikacyjnych w mieście.

Wysłany przez strategia1 2009-06-10 19:33:19
Re: Wartości w Strategii Rozwoju Poznania
Dziękuję za opinię. Preferencje podatkowe już są w Poznaniu wprowadzane. Uchwałą z dnia 12 lutego 2008r. Rada Miasta Poznania przyjęła zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (wortal Firma/Dotacje i programy). Trzeba jednak pamiętać, że pomoc publiczna dla przedsiębiorców zobligowana jest regulacjami Komisji Europejskiej dotyczącymi zasad jej udzielania (Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis.
Kwestia zatrzymania absolwentów poznańskich szkół wyższych jest obecnie przedmiotem dyskusji zespołów pracujących nad Strategią Rozwoju Poznania"2030. W dyskusji jest mowa o ofercie mieszkaniowej, miejscach pracy, atrakcyjnym spędzaniu wolnego czasu. Pomysłów jest wiele, jednak chętnie wysłuchamy kolejnych, a także opinii, które z nich mogłyby być decydujące z punktu widzenia osoby, która wiąże swoje plany życiowe z Poznaniem.
Co do rozwiązań komunikacyjnych to szereg z nich jest planowanych do realizacji w najbliższych kilku latach. Zachęcam do zapoznania się z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Miasta Poznania na lata 2009-2013, który opublikowany jest na oficjalnej stronie miejskiej (BIP - Poznań/Biblioteka dokumentów/katalog dokumentów/WPI). Swoją drogą interesujące jest, które z rozwiązań komunikacyjnych uważane są za najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców. Czekamy na sugestie. Weźmiemy je pod uwagę przy konstrukcji kolejnych planów inwestycyjnych.

Wysłany przez matimati2 2009-06-14 09:47:12
Wartości w Strategii Rozwoju Poznania
Witam wszystkich!
Moim zdaniem jednym z palących problemów Wielkopolski, które odbijają się na naszym mieście jest brak polityków znanych w kraju i świecie mogących aktywnie lobbować na rzecz naszego regionu. Proszę mi powiedzieć gdzie Poznań ma swojego Schetynę czy też Tuska itd..
Niestety tego problemu nie rozwiążemy w dziale dotyczącym rozwoju strategii miasta, także spróbuje przejść do opisu sytuacji Poznania tak jak ja to widzę.
Musimy sobie powiedzieć wprost Poznań zaraz po Warszawie jest miastem, które radzi sobie najlepiej w obecnej sytuacji niskie bezrobocie, zawsze czyste schludne ulice, dobre rozwiązania komunikacyjne (nie znaczy, że nie posiadam kilku uwag do drogowców, ale wszystkich którzy mówią o korkach i fatalnych drogach zapraszam do Wrocławia, Warszawy u nas jest naprawdę super), dobre rozwiązania komunikacyjne z resztą kraju, 1/4 osób mieszkających w Poznaniu to studenci, takiego stosunku nie ma żadne duże miasto w Polsce. Uczelnie wyższe w czołówkach rankingów, przy czym brakuje nam trochę uczelni9 zajmującej 1 miejsce no ale to już są jakieś moje życzenia (pragnę zwrócić uwagę na Uniwersytet Przyrodniczy, proszę Państwa rolnictwo i przemysł około rolniczy to największa gałąź gospodarki, a rolnicy to najwięksi beneficjenci wejście do UE, Poznań powinien się nastawiać na rozwój tej uczelni :)).
Pytanie jeżeli diagnozuje, że w Poznaniu jest tak dobrze po co rozważać co dalej z tym Poznaniem, otóż ja nie widzę zagrożenia dla naszego Miasta na najbliższe 10 lat, za to też nie widzę powodu, żeby skracać dystans między nami a Wrocławiem albo Gdańskiem. Chciałbym tu też napisać o ważnej sprawie w percepowaniu np. Wrocławia i Poznania, Poznań jest nadal silniejszy gospodarczo ale gwałtowne zmiany zachodzące we Wrocławiu gwarantowały mu zwrócenie na niego uwagi (zmniejszenie bezrobocia o 10 % to naprawdę wielki sukces i pod tym względem chlę czoła przed Wrocławianami, jednakże z tego co się orientuje nadal bezrobocie około 7%)
Przejdźmy do tego na czym Poznań powinien się skupić aby utrzymać szereg przewag konkurencyjnych
1) Studenci, miejsca pracy dla nowo wchodzących na rynek. Pewnym problemem Poznania jest dużo małych przedsiębiorstw jasne silna gospodarka jednakże proszę spojrzeć na to z tej strony, że korporacje przyjmujące absolwentów do pracy stać na ich szkolenie a to jest ważna wartość dodana dla gospodarki. Musimy także stawić czoła większej mobilnośći społecznej mam tu na myśli to, że ludzie będą bardziej skłonni opuścić Poznań ze względu na miejsce Pracy. Stawiam porzyciąganie studentów oraz zatrzymywanie ich później w Poznaniu na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o działania związane ze strategią miasta i najbardziej Palące.
2) Mamy silną gospodarkę, czyste miasto w miarę dobrą komunikację gdzie szukać długofalowej przewagi nad innymi Miastami? Moim zdaniem tą przewagę należy szukać w Aglomeracji Poznańskiej. Czasy gdy Miasto mogliśmy zamknąć w granicach minął, otwórzmy się na tworzenie aglomeracji. Miasto które wyjdzie zwycięsko z tworzenia aglomeracji będzie zwycięskie na tle Polski. Trzeba przy tym Pamiętać, że aglomeracja to już nie Luboń, Komorniki, aglomeracje będą się rozszerzać na około 60 km wokół Miast (słowa ministra Boniego) i w tak szerokim ujęciu musimy myśleć o rozwiązaniach biznesowych, komunikacyjnych itd.
Myślę, że na teraz to wszystko, będę się starał dalej rozwijać moje myśli na tutejszych stronach.

Pozdrowienia dla Odzdziału Rozwoju Strategii Miasta Poznania

Wysłany przez RudyKret 2009-06-15 23:36:36
Re: Wartości w Strategii Rozwoju Poznania
Nawiązując do pytania zadanego przez prowadzącego dyskusję "Czy Poznań nadal zasługuje na miano nowoczesnego miasta..." od razu nasuwa się tutaj mimowolnie problem komunikacji miejskiej. Każdy z nas doświadczył problemy z poruszaniem się po Poznaniu, które są spowodowane wieloma czynnikami jak chociażby remontami czy lekceważeniem klientów przez MPK... Poznań jako miasto aspirujące do poziomu miast europejskich musi położyć nacisk na niwelację tego problemu... Uważam, że dobrym rozwiązaniem była by budowa metra, które jest idealnym rozwiązaniem zarówno bardzo nowoczesnym jak i efektywnym. Czy władze miasta myślą nad takim rozwiązaniem i czy w planach rozwoju miast przewiduje się i rozważa taki projekt?

Wysłany przez matimati2 2009-06-17 09:50:32
Re: Wartości w Strategii Rozwoju Poznania
Czy moze zostać mi wskazane miasto, które posiada niecałe 600 tyś mieszkańców i ma metro???, tak z czystej ciekawości.

Wysłany przez RudyKret 2009-06-17 23:19:07
Re: Wartości w Strategii Rozwoju Poznania
Przede wszystkim trzeba myśleć, po drugie musimy myśleć rozwojowo. A kiedy myślimy rozwojowo musimy brać pod uwagę możliwości, które są już wprowadzone w innych miastach. Np. metro w Londynie, które jest najstarszym metrem na świecie zostało otwarte 10 stycznia 1863 roku. Dzisiaj mamy rok 2009 czyli jest to 146 lat po otwarciu... Jeśli nie będziemy myśleć to nawet za 500 lat nie będziemy miastem konkurencyjnym, nowoczesnym, będącym atrakcyjnym miejscem dla ludzi. Aglomeracja Poznańska dzisiaj już posiada blisko miliona osób a biorąc pod uwagę to, że planuje się utworzenie metropolii Poznańskiej rozwój środków transportu jest konieczny. Koncepcję budowy metra zostały stworzone już w Łodzi, Krakowie, które to miasta są wielkością podobne do Poznania. Widzi Pan sam, że planowanie takiego przedsięwzięcia jest potrzebne i konieczne.

Wysłany przez RudyKret 2009-06-18 00:57:57
Re: Wartości w Strategii Rozwoju Poznania
Ponadto Poznań posiada sieć tuneli pod miastem, które częściowo zostały wybudowane podczas okupacji niemieckiej np. pod Rondem Kaponiera znajdują się pomieszczenia o powierzchni 340 m?, które mogły by zostać wykorzystane do tego celu. Co więcej jeśli chce Pan przykładu to już podaje. Mianowicie miasto Bonn, które ma 300 tys. mieszkańców i posiada linię metra. Inne miasto to Brescia, które ma dokładnie 600 tys. mieszkańców. Catania 370 tys. mieszkańców, Antwerpia 800 tys., Helsinki 555 tys., Newcastle 300 tys., Oslo 500 tys., Essen 600 tys. a można by wyiemieniać tutaj bardzo długo.

Wysłany przez matimati2 2009-06-19 15:04:37
Re: Wartości w Strategii Rozwoju Poznania
Nie wiem zdaje mi się, że jak na razie rozwój rozwiązań pokroju metro jest dla nas bardzo odległy co nie znaczy że nie można tego planować żeby nie obudzić się za 50 lat z ręką w nocniku że na drodze metra powstało coś co teraz trzeba omijać. Mi się zdaję że dobre wykorzystanie linii kolejowych mogło by być jak na razie znacznie bardziej efektywne skuteczne no i oczywiście tańsze. Proszę zauważyć połączenia w obrębie 30 km od Poznania działają sprawnie i dobrze może postawienie dodatkowych peronów w mieście ???. Zresztą pragnę napomknąć, że metra na świecie to wcale nie są gównie rozwiązania podziemne a naziemne podobne do naszej pestki. Jestem chętny nad do rozważań tych kwestii głębiej ponieważ tak jak Pan zauważył to jest główny czynnik metropolitalno- twórczy.

Wysłany przez RudyKret 2009-06-19 16:53:33
Re: Wartości w Strategii Rozwoju Poznania
Oczywiście metro jest to bardzo kompleksowa inwestycja wymagająca przede wszystkim bardzo rozległych analiz. Osobiście uważam, w te działania mogły by się zaangażować uczelnie a takie badania były by przydatne nie tylko w Poznaniu ale także w innych miastach. Przez jeden rok nie zbudujemy całej podziemnej kolei ale w dzisiejszych czasach są dostępne technologie, które umożliwiają bardzo szybkie wykonanie takiej budowy. Ciekawym pomysłem, który również znajduje zastosowanie to właśnie połączenie szybkiego tramwaju i metra. Można np. częściowo tylko przez samo centrum wybudować podziemne tory a tam gdzie jest mniejsza gęstość zabudowy możemy tory poprowadzić górą. Ważne jest aby takie plany były już rozważane i analizowane.

Wysłany przez RudyKret 2009-06-19 17:04:38
Re: Wartości w Strategii Rozwoju Poznania
Dodatkowo powinniśmy się zastanowić nad rozwojem i przebudową infrastruktury kolejowej. Bardzo mnie ciekawi dlaczego w Poznaniu tablice na dworcu na których wyświetlane są przyjazd i odjazdy nie zostały jeszcze wymienione na elektroniczne? Pieniądze na taką inwestycje można uzyskać z Unii Europejskie co zrobiono już w Warszawie chyba pół roku temu... Po drugie co z przebudową samego dworca? Zbliżamy się do Euro 2012 a na dworcu nie ma najmniejszych remontów. Wiem, że były już plany wybudowania dworca na obrzeżach Poznania i połączenie go przez transport miejski z centrum. Wtedy właśnie mielibyśmy dodatkowy argument na budowę metra.

Wysłany przez matimati2 2009-06-19 23:38:36
Re: Wartości w Strategii Rozwoju Poznania
Nie wiem zdaje mi się, że jak na razie rozwój rozwiązań pokroju metro jest dla nas bardzo odległy co nie znaczy że nie można tego planować żeby nie obudzić się za 50 lat z ręką w nocniku że na drodze metra powstało coś co teraz trzeba omijać. Mi się zdaję że dobre wykorzystanie linii kolejowych mogło by być jak na razie znacznie bardziej efektywne skuteczne no i oczywiście tańsze. Proszę zauważyć połączenia w obrębie 30 km od Poznania działają sprawnie i dobrze może postawienie dodatkowych peronów w mieście ???. Zresztą pragnę napomknąć, że metra na świecie to wcale nie są gównie rozwiązania podziemne a naziemne podobne do naszej pestki. Jestem chętny nad do rozważań tych kwestii głębiej ponieważ tak jak Pan zauważył to jest główny czynnik metropolitalno- twórczy.

Wysłany przez Radoslaw_Bul 2009-06-23 10:10:01
Wartości w Strategii Rozwoju Poznania
Poznań to przede wszystkim miasto o ogromnym potencjale - potencjale, jaki w tym kraju posiada tylko Warszawa. Świadczą o tym liczne badania prowadzone przez naukowców z całej Polski. Trzeba przyznać, że często inni postrzegają nas o wiele lepiej niż my sami. Najważniejszym pytaniem , na jakie powinniśmy dziś odpowiedzieć jest kwestia dalszego rozwoju miasta. Moim zdaniem Poznań ma wszelkie predyspozycje by stać się Metropolią, która będzie odgrywała znaczącą rolę w rozwoju naszego kraju, jak i całej Europy Środkowej. Mamy szansę być znaczącym biegunem wzrostu i innowacyjności. Uważam , ze wadze naszego miasta powinny skupić się na 4 najważniejszych aspektach:
- dbanie o jak najdynamiczniejszy wzrost PKB i poziom rozwoju społeczno - gospodarczego.
- inwestowanie w kapitał ludzki
- rozwój infrastruktury miejskiej
- dbanie o wizerunek miasta i promocję na arenie międzynarodowej

Bardzo istotne jest przede wszystkim namawianie firm działających w Sektorze Gospodarki opartej na wiedzy (GOW) do działalności na terenie miasta. Nowoczesne metropolie pełnią dziś głównie funkcje decyzyjne i zarządzające, odchodząc od sprowadzania do siebie działalności produkcyjnych. Dlatego też Poznań powinien starać się ściągać głownie kapitał ludzki i inwestować w infrastrukturę.

Nie należy zapominać o promocji miasta i ściąganiu do niego turystów. Na tym polu chyba jest najwięcej do zrobienia.

Postów: 30   Stron: 2   [ 1 2 | Następna strona ]