Strona główna forum

Wydrukowano 2018-01-20 19:37:01 Wyświetl wszyskie posty z tego wątku na jednej stronie
Wysłany przez strategia1 2010-02-16 15:04:22
Projekt Strategii Rozwoju Poznań 2030 jest już gotowy
Po wielomiesięcznej wytężonej pracy kilkudziesięciu zespołów, blisko 300. ekspertów, naukowców, reprezentantów różnych środowisk miejskich, opracowany został projekt Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030.
Wizję Poznania 2030 zawarto w jednym zdaniu: Poznań miastem metropolitalnym o silnej gospodarce i wysokiej jakości życia, opierającym swój rozwój na wiedzy. Propozycja wizji Poznania mieści się w obszarach kojarzących się z działaniami promocyjnymi miasta, czyli: Pracą, Odpoczynkiem, Zamieszkaniem (gdzie wyraźnie zaznaczone pierwsze litery składają się na element promocji miasta ?POZ?), uzupełnionych o funkcję zewnętrzną ? metropolitalność.
Mając na uwadze dynamikę współczesnych procesów rozwojowych, niezbędne jest przyspieszenie realizacji celów, które pozwolą sprostać wyzwaniom konkurencyjnego rozwoju miast europejskich w najbliższych kilku, kilkunastu latach.
Osiągnięcie tych celów jest realne dzięki silnym atutom, jakie Poznań posiada. Spośród wielu warto szczególnie wymienić, takie jak: akademickość, gospodarkę opartą na przedsiębiorczości mieszkańców, metropolitalność, otwartość Poznania na świat, historię miasta, przestrzeń historycznego i nowego miasta wokół rzeki Warty i Jeziora Maltańskiego, kapitał społeczny. Władze samorządowe nie są jedynym czynnikiem sprawczym rozwoju miasta. Sukces strategii zależy od włączenia się w jej realizację wielu instytucji, organizacji, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń społecznych.
Cele, jakie wyznacza Strategia rozwoju miasta Poznania do roku 2030, wytyczone zostały dziś, ale służyć mają osiągnięciu silnej pozycji Poznania wśród miast polskich i europejskich za dwadzieścia lat. Od nas zależy, na ile wizję Poznania w 2030 roku urzeczywistnimy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem Strategii, zamieszczonym na stronie internetowej www.poznan.pl/strategia .
Zapraszamy do dyskusji na temat projektu Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 . Będziemy wdzięczni za zaangażowanie się w dyskusję na temat projektu.

Wysłany przez Tomeki 2010-02-17 12:37:18
applause   Konsultacje społeczne - ile ich w końcu?
Witam,
zacząłem lekturę projektu Strategii naszego miasta i już w pierwszym zdaniu jest pewna niekonsekwencja.

W punkcje I. WSTĘP, w pierwszym zdaniu pisze Pan Prezydent pisz: ?Przedstawiamy Państwu do konsultacji projekt STRATEGII ROZWOJU MIASTA POZNANIA DO ROKU 2030.? Natomiast w punkcie III. ZAŁOŻNIA METODYCZNE, podpunkt h) zostało napisane ?konsultacje społeczne ? w toku prac nad STRATEGIĄ wzięto pod uwagę opinie i sugestie mieszkańców Poznania (badania opinii publicznej, spotkania, możliwość zgłaszania uwag drogą elektroniczną). Pytanie: czy już zostały przeprowadzone konsultacje czy cały projekt jest dopiero konsultowany? A może konsultacje są kilku-stopniowe?

Pozdrawiam serdecznie
Tomeki

PS Dobrze, że są prowadzone prace nad strategią i niezmiernie się cieszę, że są ludzie w Poznaniu, którzy chcą myśleć dalej niż tylko "przyszły rok". Czytając dalej projekt strategii, jeszcze pewnie wiele kwestii poruszę :)

Wysłany przez Tomeki 2010-02-17 12:40:07
sad   Ile tych budżetów?
Witam ponownie,

Druga sprawa: w prezentacji strategii przygotowanej w formacie .ppt w trzecim slajdzie znajduje się informacja o sposobie finansowania: m. in. Budżet miasta Poznania, budżet powiatu i budżet gminy. Przecież ?Budżet miasta Poznania? jest sumą budżetów powiatu i gminy ? skoro Poznań jest miastem na prawach powiatu. Czy to nie jest ?zaciemnianie? lub jak młodzież by napisała ?ściemnianie? że są jakieś TRZY różne budżety? Dlaczego taka nieprecyzyjność?

Czy Strategia jest zwykłym "produktem" na sprzedaż aby się jak najlepiej sprzedała? A "produkuje" się ją tylko po to żeby wyglądała? No chyba, że jest to zwykła pomyłka edytorska:)

Pozdrawiam serdecznie
Tomeki

Wysłany przez damian.parus 2010-02-17 13:07:51
Re: Projekt Strategii Rozwoju Poznań 2030 jest już gotowy
Witam

Ponieważ nie ma możliwości stworzenia nowego wątku / propozycji zmian, pozwolę sobie tutaj podrzucić Państwu pomysł. Wpisuje się on również w strategię rozwoju Poznania - w zakresie komunikacji. Wiele się mówi o metrze, szybkich tramwajach, tramwajach, komunikacji - ja mam jedną konkretną propozycję, która może pomóc. Stosunkowo niewielkim nakładem pracy (porównując do metra) możemy usprawnić dojazd do Poznania z gmin ościennych - Swarzędza, z kierunku zachodniego, Suchego lasu, od strony Gniezna, Czerwonaka. Moja propozycja jest taka: przy parku Wieniawskiego zrobić małą stację. Zrobić przejście podziemne w kierunku Roosvelta, dorobić tor bocznicy by nie blokować ruchu większych pociągów - i wiele osób z tych gmin miałoby możliwość przesiadki do innych form komunikacji miejskiej - w pobliżu jest Al. Niepodległości i kilka autobusów, rondo kaponiera z dużą ilością tramwajów, a w przyszłości - na tym samym przystanku przy wieniawskiego - mogłyby się zatrzymywać szybkie tramwaje, dzieląc perony z szynobusami. Jest teren, nie zagospodarowany, stoi tam nawet jakiś budynek - pewnie PKP, którego funkcje może można przenieść gdzie indziej, a budynek zaadoptować do małej stacji. Do tego automatycznie powstałoby kolejne przejście od strony Niepodległości do Roosvelta - rewitalizując odrobinę tą ogrodzoną część Roosvelta. Myślę że rozwiąże to wiele problemów - zakorkowana obornicka, zakorkowana gdyńska, może Dąbrowskiego dałoby się udrożnić, również wjazd od strony Warszawy. Do tego bilet zintegrowany z poznańską komunikacją, prace skoordynować z gminami ościennymi by wybudowały parkingi / dodatkowe stacje na swoich obszarach. Myślę że koszty nie będą tak wielkie jak metro i inne kontrowersyjne rozwiązania o które wszyscy się kłócimy - a rozwiąże to problem dojazdu. Oczywiście Polak jest taki, że kiedy zobaczy że nie ma korków, to wróci do samochodu - więc prewencyjnie zrobić opłatę za wjazd do centrum 3 pln. Ok, z tego pomysłu można zrezygnować, ale stacja na Wieniawskiego - i PST i kolei podmiejskiej - byłaby bardzo dobra. Wiem, szynobusy, trochę kosztują - ale skoro rozważane są tak drogie rozwiązania jak metro i olbrzymia III rama, to koszt kilku szynobusów może dałoby się przełknąć. Nie wiem czy była taka opcja rozważana, czy też nie - jeśli była, to ciekawy jestem z jakich powodów nie da się tego zrealizować...?

Wysłany przez RB 2010-02-17 15:20:02
Re: Projekt Strategii Rozwoju Poznań 2030 jest już gotowy
Witam,

Cieszę się, że nasze miasto doczekało się spójnej strategii.
Uważam, że cały sukces strategii zależy teraz od konsekwencji we wprowadzaniu dokumentu w życie i monitorowania postępu jego wprowadzania. Uważam , że powinna powstać specjalna instytucja , której celem byłby monitoring wprowadzania założeń strategicznych. Instytucja ta powinna być całkowicie niezależna od władz miasta.
Bardzo ważnym aspektem jest także spójność strategii miejskiej ze strategią dla Aglomeracji. Poznań powinien promować się jako aglomeracja, nie jako miasto. Oczywiście wymaga to wielu działań i chęci ze strony gmin okalających, pragnę tylko zwrócić uwagę, że miasto ma pewne środki perswazji na gminy i w razie konieczności powinno ich użyć. Niedopuszczalna jest sytuacja w której gminy żerują na mieście, wysysając z niego najzamożniejszych obywateli, korzystają z infrastruktury komunikacyjnej, czy szkolnej nic w zamian miastu nie dając. Niestety wśród 5 ośrodków w Polsce które aspirują do bycia nr 2 to Poznań przez ostatnie lata ma najsłabszą pozycję w stosunku do gmin ościennych. Jest to wynik zaniedbań i braku kontroli procesów gospodarczych oraz braku współpracy między gminami.
Strategia nie może stać się półkownikiem (woluminem stojącym na półce), którego jedynym celem jest pochwalenie się mieszkańcom przez najbliższymi wyborami.
Najważniejszym celem w moim przekonaniu jest zwiększenie usieciowienia miasta, które niestety jest wśród miast piątki najsłabsze w Polsce. Zajmujemy wysoką pozycję w rankingach tylko i wyłącznie dzięki wysokiemu PKB. Należy zbudować silną markę miasta. W moim przekonaniu Poznań powinien się promować jako miasto otwarte!! Niestety cały czas w kraju mamy przypiętą łatkę miasta zamkniętego i hermetycznego. Ostatnia reklamówka w wykonaniu Audiofeels daje mi nadzieję na zmiany w tym zakresie.
Niezwykle ważne jest zwiększenie liczby REGULARNYCH połączeń lotniczych. Duża liczba czarterów oddaje niestety fakt o którym wcześniej wspomniałem (duże PKB, małe usieciowienie). Koniecznie musimy być członkiem europejskich sieci Metropolitalnych (nie tylko Eurociteis) - Brak poznania w Metrexie woła o pomstę do nieba :(

to tak na gorąco
Liczę że władze miasta wezmą sobie do serca kilka moich uwag
pozdrawaim

RB

Wysłany przez strategia 2010-02-26 14:44:30
Re: Ile tych budżetów?
Witam,

nie ma mowy o uznawaniu dokumentu Strategii za "produkt", gdyż jest to konkretny plan kształtowania polityki rozwojowej Miasta Poznania, nie zaś element marketingowy.
Na prezentacji w źródłach finansowania napisane jest: "Budżet miasta Poznania*, budżet państwa, budżet województwa i powiatu**, budżety gmin aglomeracji***, środki unijne oraz środki prywatne", gdzie:
*Miasto Poznań - powiat grodzki, realizujący zarówno zadania z zakresu gminy, jak i powiatu,
**powiat (poznański) - powiat ziemski, niezwiązany terytorialnie i administracyjnie z Miastem Poznań,
***gminy aglomeracji - gminy wchodzące w skład aglomeracji poznańskiej.

Wysłany przez strategia 2010-02-26 14:55:38
Re: Konsultacje społeczne - ile ich w końcu?
Konsultacje społeczne Strategii mają miejsce w trakcie tworzenia dokumentu oraz po przedstawieniu projektu.
Na stronie internetowej Miasta Poznania od czerwca 2009 r. pojawiają się bieżące informacje o założeniach i poszczególnych elementach nowej strategii, co do których można się ustosunkowywać. Informacje na temat Strategii publikowane są także w mediach. Od dłuższego czasu funkcjonuje także Forum Strategii, gdzie można wyrażać własne opinie. Ponadto mają miejsce także spotkania konsultacyjne z przedstawicielami społeczności lokalnych. Obecnie wszyscy zainteresowani mogą wyrazić swoje zdanie na temat prezentowanego projektu i wnieść głos do dyskusji na temat przyszłości Poznania. Do momentu aż Strategia nie zostanie uchwalona, jej zakres oraz poszczególne zapisy mogą ulec zmianie.