Strona główna forum

Wydrukowano 2018-01-20 19:49:02 Wyświetl wszyskie posty z tego wątku na jednej stronie
Wysłany przez piazon 2011-02-17 09:01:06
POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015
Zapraszamy do składania uwag i opinii do projektu POZNAŃSKIEGO PROGRAMU INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015. Konsultacje trwają od 21.02.2011r. do 07.03.2011r.
----------------------------------------
Załącznik PIAZON 2011 - 2015p.pdf (215700 bytes) ((Liczba pobrań): 4363) (Projekt POZNAŃSKIEGO PROGRAMU INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015)


Wysłany przez aktywizacja 2011-03-06 19:43:58
Re: POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015
Jako przewodnicząca Miejskiej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych chciałabym wyrazić opinię na temat projektu PIAZON. Projekt oceniliśmy dobrze, są zawarte w nim wszystkie potrzebne postulaty, aby zaktywizować osoby niepełnosprawne do pracy. Podkreślamy konieczność (!) utworzenia Zakłądu Aktywności Zawodowej w Poznaniu. Całą rzesza niepełnosprawnych czeka na ZAZ. czekają też warsztaty Terapii zajęciowej, które usamodzielniają podopiecznych i dysponują sporą grupą osób gotowych do podjęcia pracy w ZAZie. Pozwoliłoby to na przyjęcie nowych podopiecznych do WTZtów. Często osoby niepełnosprawne po ukończeniu szkoły nie mają miejsca na pracę lub rehabilitację społeczną. ZAZ powinien być utworzony przez Samorząd w partnerstwie z NGO lub prze same organizacje.
Drugą ważną sprawą jest potrzeba utworzenia Centrum Integracji Zawodowej w partnerstwie z sektorem NGO.
Realizacja tych zadań powinna być priorytetowa w dziedzinie Integracji zawodowej ON.
Nie uda się jednak zrealizować niczego z tak nisko wycenionym kosztorysem. Jeśli ma coś powstać trzeba znaleźć na to środki. Tu znowu kłania się partnerstwo z sektorem NGO przy wykorzystaniu środków np.unijnych.
Rada Społeczna ds Osób Niepełnosprawnych wyraża nadzieję, że uda się przynajmniej zrealizować te dwa cele projektu. W przeciwnym razie nie warto trudzić się przygotowaniem takich projektów jak PIAZON.
Halina Słowińska

Wysłany przez piazon 2011-04-01 11:54:19
Re: POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015
Dziękujemy za zapoznanie się z przedstawionym projektym i udział wszystkich zainteresowanych w konsultacjach społecznych.
Józef Solecki
Kierownik Oddziału Integracji Osób Niepełnosprawnych