Strona główna forum

Wydrukowano 2018-01-20 19:52:48
Postów: 88   Stron: 6   [ 1 2 3 4 5 6 | Następna strona ]
Wyświetl wszyskie posty z tego wątku na jednej stronie
Wysłany przez frankofil 2013-01-03 14:05:01
Zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych
Miasto Poznań, biorąc pod uwagę malejącą liczbę uczniów w szkołach gimnazjalnych, kontynuuje pracę nad zmianami w sieci szkół i placówek oświatowych, co pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystanie istniejącej bazy oświatowej.
W oparciu o liczne analizy dotyczące liczby uczniów, liczby funkcjonujących oddziałów, poziomu wykorzystania sal dydaktycznych, zainteresowania szkołą w środowisku lokalnym przygotowano projekty następujących uchwał:
- w sprawie wyrażenia woli likwidacji Gimnazjum nr 6 im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu, os. Przyjaźni 136;
- w sprawie wyrażenia woli likwidacji Gimnazjum nr 51 im. Jana Pawła II w Poznaniu,
ul. Klaudyny Potockiej 38.

Mając na uwadze dobro dzieci aktualnie uczęszczających do Gimnazjum nr 6 i Gimnazjum nr 51 przyjmuje się likwidację powyższych szkół w procesie stopniowego wygaszania. Wszyscy obecni uczniowie (uczniowie przyszłorocznych klas drugich i trzecich Gimnazjum nr 6 oraz Gimnazjum nr 51) mogą kontynuować naukę w szkołach macierzystych do czasu ich ukończenia.
Nieruchomości planowanych do likwidacji gimnazjów pozostają własnością Miasta Poznania, a budynki w pierwszej kolejności przeznacza się na cele oświatowe.

Wysłany przez ewa.hirsch@wp.pl 2013-01-06 15:33:20
Re: Zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych
Jestem przeciwko likwidacji
Gimnazjum nr 51

Wysłany przez magda_bany@wp.pl 2013-01-06 20:27:35
Re: Zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych
Jestem przeciwko likwidacji G-51

Wysłany przez magda.szulda@gmail.pl 2013-01-07 08:28:29
Re: Zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych
Jestem przeciwko likwidacji G-51.

Wysłany przez magda.szulda@gmail.pl 2013-01-07 08:30:30
Re: Zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych
Jestem przeciwko likwidacji G-51!

Wysłany przez brom99@o2.pl 2013-01-07 10:31:07
Re: Zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych
Jestem przeciwko likwidacji Gimnazjum nr 6 w Poznaniu.

Wysłany przez satel.m@poczta.onet.pl 2013-01-07 11:09:34
Re: Zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych
Jestem przeciwna likwidacji gimnazjum 51, porównując z innymi placówkami (starszy syn kończył inne gimnazjum), widzę duże zaangażowanie nauczycieli w naukę i wychowanie młodzieży. Likwidacja tej szkoły będzie dużą stratą dla miasta i dzielnicy.

Wysłany przez mikolaj123@wp.pl 2013-01-07 12:11:33
Re: Zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych
Oczywiście jestem przeciw - miasto Poznań powinno postawić na oświatę i "malejącą liczbę uczniów" wykorzystać do stworzenia im lepszych warunków do nauki - mniejsze klasy, podział na grupy, a nie zamykać kolejne szkoły, a uczniów zapędzać do wielkich kombinatów.

Nie wiadomo dlaczego miasto chce zamykać samodzielne gimnazja, zamiast dokończyć rozpoczętą reformę i rozdzielić wreszcie istniejące w zespołach szkół podstawówki od gimnazjów. W szkołach podstawowych uczą się już sześciolatki - czy powinny chodzić razem z 16-latkami z 3 klasy gimnazjum?

Warto dodać, że Komisja Oświaty Rady Miasta na posiedzeniu 4 stycznia zaopiniowała negatywnie propozycje likwidacji obu szkół.

Może warto dać teraz tym szkołom pracować w spokoju?
----------------------------------------
Mikołaj

Wysłany przez anna.danielewicz@onet.pl 2013-01-07 12:37:36
Re: Zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych
Jestem przeciwko likwidacji G-51

Wysłany przez annamaria@poczta.onet.pl 2013-01-07 12:40:29
Re: Zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych
Jestem przeciwna likwidacji tych gimnazjów.

W ubiegłym roku komisja powołana przez Miasto ustaliła, że Gimnazjum 6 jest potrzebne na Winogradach. Szkoła przyjmuje uczniów niepełnosprawnych i indywidualnie, fachowo zajmuje się wyrównywaniem dysfunkcji rozwojowych.
Jak pomóc dziecku nie mając pewności czy szkoła będzie działać nadal?

Wysłany przez magtomkaszuba@wp.pl 2013-01-07 14:16:39
Re: Zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych
 
Miasto Poznań, biorąc pod uwagę malejącą liczbę uczniów w szkołach gimnazjalnych, kontynuuje pracę nad zmianami w sieci szkół i placówek oświatowych, co pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystanie istniejącej bazy oświatowej.
W oparciu o liczne analizy dotyczące liczby uczniów, liczby funkcjonujących oddziałów, poziomu wykorzystania sal dydaktycznych, zainteresowania szkołą w środowisku lokalnym przygotowano projekty następujących uchwał:
- w sprawie wyrażenia woli likwidacji Gimnazjum nr 6 im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu, os. Przyjaźni 136;
- w sprawie wyrażenia woli likwidacji Gimnazjum nr 51 im. Jana Pawła II w Poznaniu,
ul. Klaudyny Potockiej 38.

Mając na uwadze dobro dzieci aktualnie uczęszczających do Gimnazjum nr 6 i Gimnazjum nr 51 przyjmuje się likwidację powyższych szkół w procesie stopniowego wygaszania. Wszyscy obecni uczniowie (uczniowie przyszłorocznych klas drugich i trzecich Gimnazjum nr 6 oraz Gimnazjum nr 51) mogą kontynuować naukę w szkołach macierzystych do czasu ich ukończenia.
Nieruchomości planowanych do likwidacji gimnazjów pozostają własnością Miasta Poznania, a budynki w pierwszej kolejności przeznacza się na cele oświatowe.


Liczba uczniów spada we wszystkich gimnazjach nie tylko we wskazanych powyżej.Spadek liczby uczniów w G51 spowodowany jest "obcięciem" przez Radę Miasta w ubiegłym roku rejonu szkoły i niżem demograficznym. Niektórzy radni już chyba zapomnięli,że parę lat temu zamykano żłobki i przedszkola,a teraz w tych placówkach liczy się każde wolne miejsce. Przecież Kluby Malucha właśnie tworzone są dla tych dzieci, które nie dostały się do żadnego publicznego przedszkola,a rodzice powracają do pracy. Działania Rady Miasta są jak zwykle krótkowzroczne. Już niedługo taka sytuacja może mieć miejsce w gimnazjach, które są teraz zamykane.
Gimnazjum Nr 51 to dobra szkoła, w której uczą się różne dziaciaki, nie tylko te najlepsze, ale również takie które potrzebują indywidualnego podejścia nauczyciela.
Jestem przeciw likwidacji Gimnazjum Nr 51.

Wysłany przez aganawrot@onet.eu 2013-01-07 15:27:51
Re: Zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych
Jestem przeciwko likwidacji Gimnazjum nr 51 im. Jana Pawła II w Poznaniu. Szkoła ma wysoki wskaźnik EWD. Efektywnie pracuje zarówno z uczniami zdolnymi, jak i słabszymi. Oferuje wiele zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów. Ma ciekawe propozycje edukacyjne na kolejne lata.

Wysłany przez lukaszew@molgen.mpg.de 2013-01-07 15:50:28
Re: Zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych
jestem przeciwko likwidacji G-51

Wysłany przez lukaszew@molgen.mpg.de 2013-01-07 15:59:25
Re: Zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych
Jestem przeciwko likwidacji G-51. Moja siostrzenica uczeszcza do tej szkoly i jest z niej bardzo zadowolona. W najblizszym czasie rowniez moj siostrzeniec chcial podjac nauke w tej szkole, opierajac sie na bardzo pozytywnej opinii dotyczacej grona pedagogicznego jak i ogolnej atmosfery w szkole.

Wysłany przez natala1037@wp.pl 2013-01-07 16:50:22
Re: Zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych
Chodziłam do tej szkoły,po mimo to,że już minęły dwa lata od tego jak już tam nie uczęszczam z chęcią przychodzę tam aby odwiedzić nauczycieli. Klimat jaki tam towarzyszy nie jest taki zwyczajny jak w zwykłej szkole. . .wstaje ide do szkoły wracam, i tak przez 3 lata. . .jest wręcz odwrotnie chce się tam chodzić, nauczyciele oraz pedagodzy są chętni by pomóc, nie tylko w nauce jak i w sprawach które przerastają uczniów. Poziom nauki jest dobry.
Aby uczniowie nie byli wkręceni w wir monotonii są organizowane różne dni językowe,dzień patrona uczniowie mają styczność z pierwszą pomocą, co nie jest możliwe w każdej szkole.
Mogę zagwarantować,że jest to szkoła wyjątkowa nie tylko na jej imię jaki nosi a tez powinniśmy o tym pamiętać .!
JESTEM PRZECIWKO LIKWIDACJI GIMNAZJUM NR 51 IM. JANA PAWŁA II W POZNANIU .!

Postów: 88   Stron: 6   [ 1 2 3 4 5 6 | Następna strona ]