Jesteś zalogowany jako NiezerejestrowanyZapis czata z Prezydent Ryszard Grobelny, który się odbył 2010-02-22.


Początek - 2010-02-22 12:02

moderator: Zapraszamy do zadawania pytań

radoslawbul: witam

poznaniak1956: Panie Prezydencie, projekt strategii rozwoju miasta już mamy, ale nie ma osoby na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Miasta. Kogo by Pan widział na takim stanowisku, oczywiście nie o nazwisko mi tu chodzi...

Prezydent: Idealny byłby ktoś z doświadczeniem akademickim i umiejętnością zarządzania. O ideał jednak trudno.

GosiaM: Projekt zawiera dużo dobrze brzmiących haseł, ale brak konkretów. Jak konkretnie ma się poprawić jakość kształcenia, która stanowi jedno z głównych założeń strategii?

Prezydent: To jest opisane w stosownym programie. Wymaga to przebudowy szkaolnictwa. Lepszego wykorzystania majątku oświatowego %28wyposażenia szkół%29

Prezydent: Wymagana jest też przebudowa programów i doszkolenie nauczycieli

marekes: Dobrze,ze w nazwie jest projekt bo to zbiór chciejstw! Gdzie są daty wykonania? Odszukałem podobną strategie na lata 2005-2010 i nieźle się zdenerwowałem. A teraz perspektywa dłuższa, bezpieczniejsza dla autorów!

Prezydent: Trzeba rozróżniać strategię od planu realizacyjnego. Daty i zbilansowanie środków znajdują się w tym drugim.

Prezydent: W strategii zawarte są główne %28jak nazwa wskazuje strategiczne%29 kierunki działań

poznaniak1956: Czy Pana zdaniem dobrym rozwiązaniem jest predysponowanie Poznania do rangi metropolii czy raczej dużego miasta, gdzie życie nie toczy się w ciagłym biegu

Prezydent: Jednak mertopolia, jeśli nie chcemy stopniowo tracić na znaczeniu.

radoslawbul: Dlaczego Poznań cały czas promuje się jako miasto know-how, zapominając o pewnej ważnej kwestii. Poznań dla wielu osób spoza wojewódzwta wydaje sie miastem dosyć hermetycznym.... Powinniśmy pokazywać sie jako miasto otwarte. Brdzo dobra reklama Audiofeels

radoslawbul: oby ta reklamówka była zapowiedzią takiego podejścia do promocji

Prezydent: W koncepcji promocji %28mamy strategię promocji%29 Poznań prezentujemy jako miasto otwarte.

Prezydent: Stopniowo chcemy zmieniać obraz Poznania nie tylko w Polsce ale i zagranicą.

Prezydent: Cieszę się, że ostatnie działania promocyjne są tak postrzegane.

peszko: A tak w ogóle, to na podstawie czego robi się założenia do strategii?!

peszko: Pan jako prezydent miasta w 2030 roku widzi Poznań jako...

Prezydent: Założenia robi się na podstawie dokładnej analizy stanu w jakim dziś jesteśmy i przewidywań kierunków rozwoju otoczenia %28regionu, kraju i świata%29.

Prezydent: W 2030 widzę Poznań jako nowoczesną metropolię, uczestnicząca w życuiu Europy,

radoslawbul: co konkretnie Panie przeydencie - jakie akcje, programy....

Prezydent: To na odrębną dyskusję, najlepiej z naszymi specami od promocji. Działania - zarówno kierunki, jak i konkretne przedsięwzięcia są opisane w strategii promocji.

emilio: Czy założona wizja Poznania jako miasta metropolitalnego ma szansę urzeczywistnienia się do 2030 roku?

Prezydent: Tak. Zmiany które zaszły w ostatnich 20 latach udowadniają, że taki cel jest możliwy do osiągnięcia.

poznaniak1956: Panie Prezydencie co dla Pana znaczy hasło metropolia??

Prezydent: Metropolia, to zesspół urbanistyczny %28miasto i jego otoczenie%29, który jest zauważalny w skali Europejskiej i uczestniczy w europejskim podziale pracy.

omard: Odnośnie Promocji Miasta Poznania. Czy nie sądzi Pan Prezydent, iż jako aglomeracja poznańska mielibyśmy szansę na organizację igrzysk młodzierzowych? Może warto na arenie międzynarodowej promować się jako większy ośrodek miejski (1 000 000 mieszkańcó)?

Prezydent: W pełni się z tytm zgadzam. Musimy stworzyć struktury aglomeracyjne. Wtedy nasze znaczenie wzrośnie i będziemy lepiej widoczni. Moim celem jest milionowa aglomeracja.

Prezydent: Nie jestem przekonany jednak czy tym razem pomogłoby to nam uzyskać MIO.

ijanicka: Witam serdecznie, Panie Prezydencie dokument jeden z wazniejszych w ostatnich latach - z mojego punktu widzenia. Jakie widzi Pan szanse realizacji strategii przy założeniu, że nie byłby Pan już dalej Prezydentem (z własnej woli lub wyborców)

ijanicka: Czy zespół jest przygotowany do jej realizacji, czy może potrzeba jeszcze jakiegoś wsparcia, wzmocnienia w zarządzaniu, itp.?

ijanicka: Podczas jednych ze spotkań wskazałam na istotną potrzebę wspierania ruchu naukowego, zatrzymywania doktorantów poprzez dawanie im szansy na badania społeczne, technologiczne w Poznaniu. Myślę, że zagadneinie Panu bliskie... ale nierealizowane.

ijanicka: Obawiam się, że w obecnym dokumencie ta sprawa nie została uwypublona, chyba musimy bardziej walczyć o know-how chociażby poprzez kadrę naukową

Prezydent: Strategia jest opracowywana przy bardzo szerokim udziale różnych środowisk. Jeśli zostanie przyjęta, w oparciu o konsensus to jestem przekonany będzie realizowana bez względu na osobę prezydenta.

Prezydent: Jeśli chodzi o realizację, to zespół osób należy wzmocnić. Jednak ważniejsze są osoby, które będą realizowały poszczególne programy.

Prezydent: Rozwuj kadry naukowej i dążenie do zatrzymania najbardziej aktywnych osób w Poznaniu jest istotnym elementem strategii.

radoslawbul: W jaki sposób miasto będzie kontorlowało wprowadzanie strategii w życie. Czy powołają państwo jakąś instytucję, czy zamierzacie to robić sami. Może warto byłoby to zlecić naukowcom

Prezydent: Prawdopodobnie będziemy to robić sami. W strategii są zapisane mierniki efektów. Z jednej strony pozwolą one nam kontrolować wdrażanie strategii a z drugiej pozwol%3Bą mieszkańcom nas kontrolować.

Prezydent: Wykorzystanie naukowców powinno mieć miejsce przy realizacji poszczególnych projektów, jeśli zostanie uznane to za celowe.

emilio: Ale nadal jedynie o Warszawie można mówić w kategorii metropolii, na co wskazują różnego rodzaju wskaźniki. Potem długo, długo nic i Wrocław, Poznań i inni. Co musimy zrobić, aby szybciej gonić Warszawę?

peszko: Co to znaczy ze Poznań będzie metropolią? 4 wskaźniki poproszę?

Prezydent: Rzeczywiście z poziomu Europy widać Warzsawę i Kraków a potem dopiero, przez lupę, Poznań Wrocław i Gdańsk.

Prezydent: Aby gonić czołówkę po prosu musimy się rozwijać, ale w nowoczesny sposób.

Prezydent: Wskaźniki metropolii, to np%3A PKB na nieszkańca, Liczba mieszkańców aglomeracji, Pozycja Poznania w Rankingach, otwartość uczelnii itp.

poznaniak1956: Panie Prezydencie skoro Pana celem jest milonowa aglomeracjia to dlaczego dotychczasowe działania nie były wymierzone w kierunku jej stworzenia?? Dlaczego tak słabo wsmiasto współpracuje z ościennymi gminami??

Prezydent: Od kilku lat dobrze współpracujemy z naszymi sąsiadami. Jako p%5Bierwsi w Polsce przygotowujemy strategię Aglomeracji. Będzie gotopwa już za kilka miesięcy.

bagietka: Mówi pan, że strategia powstaje przy szerokim udziale różnych środowisk. Tymczasem organizacje pozarządowe twierdziły, że jej projekt powstawał w tajemnicy, bez dyskusji publicznej tak jak miało to miejsce w przypadku strategii aglomeracji poznańskiej

Prezydent: To dziwne biorąc pod uwagę liczbę osób i środowisk uczestniczących w dyskusji. Ponadto wszystkie materiały są stale dostępne w interneci i zawsze oczekujemy na uwagi.

radoslawbul: Poznań ma problemy by sprowadzać do siebie ludzi znanych (np. kultury) Jeżeli ktoś już u nas mieszka to albo jest poznaniakiem od urodzenia albo znalazł się tu z czystego przypadku. Jaki miasto ma pomysł na przyciągnięcie do Poznania ludzi znanych

Prezydent: Miasto przycięga jeśli jest atrakcyjne, np. ma wysoką jakość życia. Stego prosty wniosej, iż stale trzeba podnosić jakość życia.

ijanicka: Monitoring i ewaluację można zlecić, ale część i tak trzeba robic wewnętrznie...

GosiaM: A co z programem Kulturalny Poznań? Wspieranie instytucji kultury ma polegać na tym, że jedna galeria zostanie zamknięta, a muzeum odmówi się pieniędzy na remont?

Prezydent: Pieniędzy jest tyle ile jest %28czyli zawsze za mało%29. Strategia jest po to by mieś kryterium wyboru na co dawać pieniądze w pierwszej kolejności, a z czego czasami trzeba rezygnować.

poznaniak1956: Panie Prezydencie czy jest sens wydawać ogromne pieniądze na festiwal Rock in Rio i walczyć z miastam, które mają podbnie duże festiwale już od kilku lat u siebie /Gdynia, Kraków/

poznaniak1956: Czy nie lepiej stworzyć z Poznania centrum muzycznego innego kalibru, np. polskiej stolicy jazzu

Prezydent: Pytanie wewnętrznie sprzeczne. Także festiwali jazzowych jest już sporo. W jakim kierunku powiniśmy się rozwijać to właśnie jest sprawa dyskusji.

Prezydent: Lepiej jest jednak wchodzić w sfery mało zagospodarowane, szczególnie w Polsce, która wydaje się teraz w Europie ciekawym rynkiem.

peszko: Czy w strategii uwzględniamy czynniki zewnętrzne? Czy coś lub ktoś jest w stanie przeszkodzić nam w osiągnięciu zakładanych efektów? Jeśli tak to co/kto?

Prezydent: Strategia w dużym stopniu zależy od otoczenia, np. tempa rozwoju Polski. Stąd prosty wniosek, że w dużym stopniu zależymy od przepisów, zasad dys%5Bponowania środkami, w tym unijnymi.

bagietka: Najważniejsze, zdaniem pana, cele wytyczone w strategii

Prezydent: Cele są 4. Wszystkie traktuję jako równoważne.

przemo-a: Należy rozwijać transport publiczny poiprawiać bezpieczeństwo mieszkańców, dbać o kulturę u nas to przestało działać jak należyod jakiś dwóch kadencji

przemo-a: Poza tym mieszkańcy uciekają z Poznania, powód wyszej opisany

Prezydent: Nie zgadzam się. Uciekają na teren aglomeracji. To raczej dzlatego, że komunikacja jest sprawna %28łatwo dojechać%29 a i bezpieczeństwo rośnie.

Prezydent: Krytyka jest potrzebna ale argumentu powinny być trafione.

poznaniak1956: Przestańmy patrzeć na rozwój miasta przez pryzmat Warszawy. Skoro mamy być metropolią bądźmy pomostem między Berlinem a Warszawą. Czy zgadza się Pan Panie Prezydencie z moim zdaniem??

Prezydent: Coś w tym jest. Tylko pytanie jak to osiągnąć?

radoslawbul: Chciałbym by zwrócił Pan uwagę na możliwość wykorzystania prywatnych firm w celu rozwoju infrastruktury. Np w Ostravie firma Saab realizuje rojekt sterowania ruchem ulicznym, który finansuje sama. Zyskuje miasto i firma

Prezydent: Jasne, że taki projekt realizuje firma, ważne jest jednak za czyje pieniądze. W sterowniu ruchem są to zapewne pieniądze miasta.

Prezydent: Partnera prywatnego można skutecznie wykorzystywać przy organizacji tych usług które są odpłatne, np. parkingi.

poznaniak1956: To w takim razie, czy może Pan przytoczyć kilka przykładów dobrej współpracy z naszymi sąsiadami?

Prezydent: Już dałem przykład strategii, kolejnym jest gospodarka odpadami, sport. Tych tematów w najbliższym czasie będzie coraz więcej.

emilio: Nowoczesnego rozwoju chyba Poznaniowi brakuje. Mamy duży potencjał (wg badań wyższy od W-wy) ale ze strukturą gospodarki nie jest już tak dobrze - brakuje nowoczesnych dziedzin, na których możliwy jest najszybszy rozwój. Co zamierza miasto, aby zmienić to?

Prezydent: Źle też nie jest. Duży udział usług daje nam przewagę i ten kierunek winien być rozwijany.

Piotr11: Czy jest szansa na wybudowanie III ramy komunikacyjnej do 2030 roku?

Prezydent: Szansa jest. Ale jak wiadomo w planie do 2014 nie ma na ten cel środków.

GosiaM: Taką sferą jest design, a w strategii nie widzę nic o Starej Drukarni i Akademii Designu. Dlaczego?

Prezydent: Na temat dizajnu jest mowa w strategii. Jadnak na posiomie strategicznym nie zajmujemy się konkretnymi rozwiązaniami. To już domena realizacji.

poznaniak1956: Ale artystów nie tylko wysoka jakość życia przyciąga do pewnych miejsc. Czy odpowie Pan bardziej szczegółowo w jaki sposób ściagnąć artystów do naszego miasta Panie Prezydencie??

Prezydent: Jednak na stałe artyści przybywają tam gdzie mogą żyć i realizować swoje wizje. To drugie także zależy od jakości życia, bo potrzebni są odbi9orcy, chcący łożyć na ich prace.

emilio: To, że ludzie uciekają poza miasto to proces naturalny obserwowany od wielu lat na Zachodzie. Pytanie jak przekonać gminy podpoznańskie do współpracy z miastem. Pokazać im korzyści.

Prezydent: Nie ma innej metody jak dyskutować i pokazywać im wzajemnne korzyści. Jak nie będzie tej współpracy to wszyscy stracimy.

przemo-a: jaka komunikacja???? tylko samochodami mozna dojechac, tramwajów na obrzeżach miasta nie ma , a autobusy jeżdża jak chcą i stoją w korkach

przemo-a: Gospodarka odpadami też nie działa poprawnie, planuje się budowe spalarni zapominając o podstawowej formie jaką jest segregacja

przemo-a: Sport też nie działa jak należy , nie wierze w to, że piłka nożna to wszystko inne dziedziny są zapomionane, więc jak tu można mówić o Poznaniu, zachęcającym do życia

Prezydent: Tramwaju na obrzeżach nie będzi - zbyt mała gęstość zaludnienia.

Prezydent: Spalarnia zakłada segregację więc nie ma tu sprzeczności.

Prezydent: A sport, także rozwija się we współpracy z sąsiadami. I nie mam tu na myśli wyłącznie piłki nożnej. ZXapraszam na imprezy do podpoznańskich gmin.

jedrzej: W najblizszych latach sieć drogowa Poznania przestanie być wydolna (suburbanizacja+wzrstająca mobilnośc mieszkańców), dlaczego więc plany i kierunki rozwoju transportu (gł. zbiorowego) zajmują w strategii niewiele miejsca,a inwestycje są odłożone w czasie?

Prezydent: W strategii ws komunikacji najwięcej jest na temat komunikacji zbiorowej, bo ją uważa się za zdecydowany priorytet.

Prezydent: A rozłożenie w czasie jest opczywiste, bo realizacja musi być dostosowana do posiadanych środków.

poznaniak1956: Trafna uwaga o ilości festiwali jazzowych, ale raczej słychacćo nich tylko u nas w mieści, nie w Polsce czy też Berlinie. Może warto rozwijać się w tym kierunku??

poznaniak1956: Poprzez rozwój wydarzeń kulturalnych, dobrą promocję miasta w dużych miastach europejskich i otwartość umysłów w naszych głowach

Prezydent: Dzięki za komentarz.

przemo-a: Do 2030 może zostanie wybudowana III rama czyli wiadukt na Bukowskiej będzie po prostu bezużyteczny

Prezydent: Ale może nastąpio to wcześniej. A na pewno nie warto byłoby rozbierać zrobionej trasy.

GosiaM: słowo design pada, owszem, ale w punkcie o tworzeniu nowej przestrzeni dla kultury o tym cicho

Prezydent: Bo to bardziej temat gospodarki niż kultury.

emilio: A jak wygląda poziom świadomości władz gmin podmiejskich? Czy wójtowie/burmistrzowie widza prawdziwą potrzebę współpracy w ramach aglomeracji czy raczej myślą, że nie zaszkodzi pogadać, ale bez konkretnych działań?

Prezydent: Widzą, skoro wydają pieniądze na przygotowanie wspólnej strategii.

przemo-a: Tramwaje, priorytet na światłach, nie ma a to dość tanie, dojazd do Naramowic, mnóstwo mieszkańców stoja w korkach, planuje się przedłużenie o kilometr trasy na ogrodach i przeniesienie pętli, kto tam będazie jeżdził, lepiej aż do smochowic,

przemo-a: kolejni ludzie w ilości dużej to Strzeszyn, ale nie bo po co

Prezydent: Planuje się wiele tras. Ale na razio to są plany odległe. W planie na najbliższe lata są przede wszystkim Franowo i PST na dworzec.

Prezydent: Planować jednak trzeba, bo Poznań musi mieć różne opcje rozwoju i zabezpieczeną na ten cel przestrzeń.

Piotr11: Czy w strategii są zapisy dotyczące wykonania renowacji płyty Starego Rynku? Bo obecny stan jest kiepski

Prezydent: Strategia nie jest na tym poziomie szczegółowości. Ale z taką potrzebą się zgadzam

emilio: Wizja strategii rozwoju, mówi że Poznań chce stawiać na gospodarkę opartą na wiedzy, do tego niezbędne są uczelnie kształcące na najwyższym poziomie. Nowoczesna baza dydaktyczna powstaje na Morasku.

emilio: Jakie działania planuje miasto, by pomóc wybudować tam kampus uniwersytecki z prawdziwego zdarzenia? Może przedłużenie PST na Morasko? Co jeszcze miasto może zaproponować?

Prezydent: O PST na Morasko już się wielokrotnie wypowiadałem. Nasza współpraca polega przede wszystki na planowaniu przestrzennym, pomocy w pozyskaniu gruntów i jak sądzę współnej budowie akademików.

marekes: Franowo zwana szumnie trasa, to tylko dojazd do nowej zajezdni.

Prezydent: Proszę to tylko powiedzeń mieszkańcom sąsiednich osiedli.

poznaniak1956: Panie Prezydencie w jaki sposób chciałby Pan przekonać mieszkańców pozostałych miast Polski aby przybyli do nas w celach turystycznych?

Prezydent: Po prostu przypomniałbym im że tu się Polska zaczęła.

przemo-a: Dlatego też mamy korki, które będą coraz większe

przemo-a: Sportem też jest jazda na rowerze , gdzie te ścieżki rowerowe o wysokim standardzie, bo raczej nie widać ich w Poznaniu, no może na Bukowskiej

Prezydent: Jeśli to był komentarz do współpracy w aglomeracji to trochę chybiony,

poznaniak1956: Oj obawiam się, że Pana argument nie przekonałby tłumów....

Prezydent: a szkoda. Jednak spróbujemy w nowoczesny sposób.

ijanicka: Panie Prezydencie - pozwolę sobie zadać niewygodne pytanie - co obecnie utrudnia/może utrudniać rozwój metropolii - radni Poznania, organizacje pozarządowe, starostwo, władze gmin, radni powiatu, radni sejmiku, gdzie nie ma wystarczającej woli współpracy?

Prezydent: Na razie każdy cięgnie we własną stronę. Stopniowo jednaj pojawia się chęć zawierania kompromisów. W tym widzię nadzieję. Dotyczy to wszystkich wymienionych.

moderator: Dziękujemy za wszystkie pytania i uwagi. Pełny zapis dyskusji za moment będzie dostępny w sieci

Koniec - 2010-02-22 13:07